Markus Järvi pidamas kõnet EKRE meeleavaldusel Vabaduse väljakul 16. oktoobril 2022. Foto: Uued Uudised

Esimese Eesti rivistusse kuuluvad need, kes kannavad põhiseaduse ideaali oma südames ning siira patrioodina töötavad meie riigi ja rahva heaolu nimel. Esimest Eestit kannab põhimõte – Eesti riik kõikides oma poliitilistes otsustes peab teenima Eesti ja üksnes Eesti ning mitte kellegi teise huve, tõdes Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi pühapäevasel meeleavaldusel peetud kõnes.

Austatud kodanikud,

Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Eesti Vabariik peab olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Eesti Vabariik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Aga nomenklatuur, mis samm-sammu, sentimeeter sentimeetri haaval on Eesti üle võtnud, on üles ehitanud ühe teise riigi, mis on rajatud omakasule ja kildkondlikele huvidele.

See riik tallus ligi 40 protsendi oma kodanike õigustel ning on viinud seesmise ja välise rahu globalistide pandimajja, et sealt lunastada endale ja oma seltsimeestele lühiajalist poliitilist profiiti ja majanduslikku kasu. 

See teine riik seab otseselt ohtu eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade kõikides oma otsustes: eestikeelse ülikoolihariduse mandumisest inglise keelt purssivaks globalistlikuks kolkahariduseks kuni energiapoliitikani välja, mille raames müüakse meile meie enda poolt toodetud elektrit börsi mustast kastist läbi lastuna kümne, kohati sajakordse hinnaga. 

See on Teine Eesti. See nomenklatuuri poolt anastatud Eesti ongi Teine Eesti – mitte see, mida samad seltskonnad ülbelt Teiseks Eestiks nimetavad.  

Esimene Eesti on aga kirjas meie põhiseaduses ja Esimese Eesti rivistusse kuuluvad need, kes kannavad põhiseaduse ideaali oma südames ning siira patrioodina töötavad meie riigi ja rahva heaolu nimel. 

Esimene Eesti on täna kogunenud siia Vabaduse väljakule, et nõuda energiapoliitikat, mis on kasulik Eesti inimestele ja ettevõtetele – mitte börsile, mitte valitud energiaettevõtjatele, mitte elektrimolekulidega rahvusvahelist tuntust saavutanud peaministrile ja tema parteile, mitte tulevasele ajakirjanikule Kersti Kaljulaidile, kelle arvates ongi elektri hind liiga odav, mitte Euroopa Liidu rohediktaatoritele, mitte Klaus Schwabile, mitte Putinile, aga ka mitte Bidenile, mitte globalistlikele ülemkarjastele või ministeeriumite vaikuses sahistavatele kohalikele minitürannidele, vaid eesti rahvale ja riigile.  

Esimest Eestit iseloomustab üks väga lihtne põhimõte – Eesti riik kõikides oma poliitilistes otsustes peab teenima Eesti ja üksnes Eesti ning mitte kellegi teise huve. 

Vaadates aga tänast olukorda, kus riiklikust energiafirmast on saanud kogu rahva kurnamise vahend, mille abil suretatakse välja kodumaist ettevõtlust ja mille kaudu paisatakse Eesti perekonnad vaesusesse, samal ajal psühhopaatliku muige saatel eelmise aastaga võrreldes kolmekordsest kasumist teatades, on oht, et meie Esimene Eesti on ühtlasi Viimane Eesti. 

Ma olen südames veendunud, et kui eelseisvatel riigikogu valimistel ei võta patrioodid valimisvõitu ja ei moodusta valitsust, võib põhiseadusel rajanev Esimene Eesti jääda vaid mälestuseks ajaloos.  

Et see nii ei oleks, tuleb ennast mobiliseerida. Me ei tohi Teisel Eestil lasta muuta meie riigi ja maa palet, mida me enam ära ei tunne. 

Sellega seoses on mul konkreetne üleskutse kõikidele inimestele, kes mingil põhjusel pole hääletanud EKRE poolt. Vaadake, selle asjaga on nüüd nii, et kui te tahate vireleda järgmised aastad energiavaesuses ja panna oma ettevõtted kinni rohepöörde üllaste eesmärkide nimel ja maitsta samal ajal Eesti soost globalistlike kubjaste ja kiltrite piitsa oma turjal, siis hääletage üks kõik millise peavooluerakonna poolt. Valik on lai. 

Kui te soovite aga reaalset tegevust, mis asetab teie huvid roheideoloogide ja valitud energiatsaaride huvidest kõrgemale, siis tuleb valida EKRE. Nii lihtne see on. Teisi variante pole.

Ennäe, kindral talv koputab uksele ja mul on tunne, et tema juhatuse all saavad paljud asjad selgemaks.

Teretulemast Esimese Eesti hulka, head sõbrad! 

Tänan tähelepanu eest!