Vastsündinu emaga. Foto: Sergio Santor/ Nursingschoolsnearme.com

Itaalia rahvastikustatistika viimaste andmete kohaselt langes riigi vastsündinute arv detsembris 21,6% võrrelduna 2019. aasta detsembriga. Andmed pärinevad 15 Itaalia linna põhjal tehtud uurimusest. Pretsedenditu sündide langus leidis aset ka teistes Euroopa riikides, kirjutab uudisteagentuur Reuters.

2020. aasta esimesel 10 kuul sõlmiti Itaalias 50% vähem abielusid, mis spetsialistide hinnangul tähendab sündide arvu jätkuvat langust lähitulevikus. Demograafide hinnangul on aga tegemist alles süvatrendi algusega.

Sama taandareng leiab kinnitust ka teiste Euroopa riikide näidetel. 2020. aasta märtsis ja aprillis viies Euroopa riigis läbi viidud uurimus tuvastas, et suur osa varasemalt laste saamisele mõelnud paaridest on plaanid kas edasi lükanud või sootuks maha matnud. Sakslased ja prantslased on uurimuse kohaselt valinud laste saamise edasilükkamise, samas kui itaallased vastasid kõige sagedamini, et nad on järelkasvu mõtetest sootuks loobunud.

Ka Ühendkuningriigis on oodata laste põuda, mida annab aimata alates 2000. aastast rekordmadalale langenud lapsevankrite import. Trend on analoogne ka teisel pool Atlandi ookeani. 2020. a juunis koostas Brookingsi instituut raporti, mis ennustab USA sündide langust 300 000 – 500 000 lapse võrra.

Lääne jõukates tööstusriikides vallandunud lastepõud on risti vastupidine ennustustele, mille kohaselt pere keskel veedetud aja kasv oleks pidanud kaasa tooma beebibuumi. Kasvanud ebakindlus töökohtade säilimise pärast, hirm tervisehädade ees ning sotsiaalne kartus teiste ligimestega lävida (sh sünnitusmajades) on sündide arvule kujutanud katastroofilist mõju.

Guttmacheri Instituudi uuringu kohaselt on 34% Ühendriikide naistest koroonapandeemia tulemusena otsustanud vähendada oma soovitud laste arvu. Samasuguseid trende on tuvastatud ka Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias ning Ühendkuningriigis.

Ka Hiina demograafilised näitajad on koroonapandeemias samaväärselt kannatada saanud. Viimaste andmete kohaselt langes Hiinas vastsündinute arv 2020. aastal 15% võrra, 11,79 miljonilt 10,03 miljonini.

Toimetas Markus Järvi