Kristlasest veteran Michael Cassidy ja satanistlik kuju. Foto: X/Michael Cassidy

Kristlasest mereväe veterani Michael Cassidy't võib süüdi mõistmise korral ees oodata kuni viie aastane vangistus ning tuhandetesse dollaritesse küündiv rahatrahv satanistlikule altarile paigaldatud Baphometi kuju lõhkumise eest Iowa osariigi kapitooliumis. Ta astub kohtu ette 15. veebruaril.

Baphometi kuju paigaldas Iowa osariigi kapitooliumihoonesse mitteteistlik satanistlik usuorganisatsioon Satanistlik Tempel. On märkimisväärne, et see satanistlik altar paigaldati samasse hoonesse püstitatud kristliku jõulusõime lähedusse. Nüüd on Polki maakonna prokurörid esitanud Michael Cassidy'le süüdistuse vihakuriteo toimepanemises, vahendab LifeSiteNews.

"Iowa osariigi patrulli raporti kohaselt lammutas hr Cassidy Baphometi altari 14. detsembril Iowa osariigi kapitooliumis ning hävitas selle pea," teatas prokuratuur pressiteates. "Ohvrite käest saadud informatsiooni kohaselt läheks selle vara asendamine või parandamine maksma vahemikus 750 kuni 1500 dollarit. See summa muudaks selle väärteo kolmanda astme kriminaalseks vandalismiks, mis on Iowa seadustiku lõike 716.5 kohaselt raskendatud väärtegu."

"Lisaks näitab tõestusmaterjal, et süüdistatav tegi avaldusi korrakaitsele ja avalikkusele, milles ta andis mõista, et hävitas vara ohvri religiooni tõttu," selgitas prokuratuur täiendavalt. "See kergitab süüdistuse kolmanda astme kriminaalseks vandalismiteoks koos üksikisiku õiguste rikkumisega, mida käsitletakse Iowa seadustiku lõike 729A.2 kohaselt D kategooria kuriteona."

Süüdimõistmise korral võib Cassidy't oodata ees kuni viie aastane vangistus ning tuhandetesse dollaritesse küündiv rahatrahv. Ta astub kohtu ette 15. veebruaril.

Mississippist pärit mereväe veteran on varasemalt öelnud, et teda motiveeris seda satanistliku ebajumalakuju lõhkuma tema religioon. Cassidy sõnul oli see satanistlik altar "äärmiselt kristlusevastane".

Satanistlik altar enne selle lõhkumist. Foto: X/Paul Matzko

"Maailm võib öelda kristlastele, et nad peaksid alandlikult leppima Saatana legitimeerimisega, kuid ükski [riigi] asutajatest ei oleks kaalunud andmaks valitsuse heakskiitu satanistlikele altaritele kapitooliumihoonetes, nagu need oleksid kaitstud põhiseaduse esimese paranduse poolt [mis tagab usuvabaduse – toim.]", selgitas Cassidy.

"Kristlusevastased väärtused on viimaste aastakümnete jooksul üha enam peavoolu tunginud ning kristlased on suuresti käitunud nagu niiöelda konnad keevas vees."

"Ma nägin seda Jumalat teotavat kuju ning ma olin raevunud," ütles veteran. "Minu südametunnistus lähtub Jumala sõnast, mitte bürokraatlikust ettekirjutusest. Ning nii ma siis tegutsesin."

Konservatiivid tulid satanistliku kuju hävitaja kaitsele

Paljud konservatiivid tulid tema kaitsele ning kritiseerisid seda vihakuriteo süüdistust. Samuti on tema jaoks kogutud juba üle 80 000 dollari õigusabikulude katmiseks.

"Satanism on sõna otseses mõttes kuri. Kurjusele pühendatud kuju hävitamine ei ole "vihakuritegu"," kirjutas anglikaani preester Calvin Robinson sotsiaalmeeidas.

"Pigem on üleüldse Saatana kuju ülesseadmine lähemal vihakuriteo sooritamisele kui selle vihkamisele, kurjusele ja valedele pühendatud kuju pea maha raiumine," kirjutas konservatiivne kommentaator John Hawkins.

"Vihakuritegu… kuradi vastu," kirjutas konservatiivse satiirilehe Babylon Bee tegevtoimetaja Joel Berry.

Samuti kutsuti üles vabariiklasest kuberneri Kim Reynoldsit ning justiitsministrit Brenna Birdi sekkuma.

Kui mõned vabariiklased nagu Florida kuberner Ron DeSantis on seda satanistlikku altarit kritiseerinud, siis näiteks Iowa kuberner Kim Reynolds leiab, et see peaks siiski vaatamiseks üles jääma ning vastus sellele oleks rohkem sõnavabadust.

"Nagu paljud Iowa elanikud, leian ma, et Saatanliku Templi väljapanek kapitooliumis on täielikult taunitav," ütles Reynolds. "Vabas ühiskonnas on parim vastus taunitavale kõnele rohkem kõnet ning ma julgustan kõiki usklikke minuga täna ühinema, et palvetada kapitooliumis ning pöörata tähelepanu jõulusõimele, mis on seal välja pandud ning mis on jõulupühade tõeliseks põhjuseks."

Juristid: Satanistlik Tempel ei ole usuorganisatsioon

Mitmed õiguseksperdid on vaidlustanud väite, nagu oleks Satanistliku Templi näol tegemist usuorganisatsiooniga. Seda enam, et organisatsioon ei usu isikustatud Saatanasse, vaid nende jaoks on Saatan kõigest sümbol, mis tähistab igavest mässajat autoriteedi ja sotsiaalsete normide vastu.

Katoliikliku telekanali EWTN õigusanalüütiku Andrea Picciotti-Bayeri sõnul ei ole Saatanlik Tempel usuorganisatsioon, mida kaitseb põhiseaduse usuvabaduse klausel.

"Me peame vältima kiusatust tahta hüljata oma sõnavabaduse põhimõtteid ning mõelda, et Satanistlikule Templile on võimalik vastu seista vaid tsensuuriga," ütles ta. "Ma ei usu, et see peab nii olema. Ma leian, et meie usuvabaduse ja sõnavabaduse põhimõtted annavad tegelikult kaalu argumendile, et pilkamine tuleks meie avalikest kohtadest eemaldada."

"Esmased põhimõtted, mis toetavad neid keskseid vabadusi nagu usuvabadus ja sõnavabadus, ei hõlma sellist farssi nagu Satanistlik Tempel üritab siin näidata. Samuti ei kaitse see sellist tüüpi kesksete ja oluliste tähtpäevade uskmatut pilkamist."

"Eriti asutajaisad, isegi need, kes ei olnud eriti usklikud, teadsid ja rääkisid sageli usklike inimeste olulisusest ning sellest, et eriti kristlikud voorused ja eetika olid terve kodanikkonna võtmeks," selgitas Picciotti-Bayer.

Ka teised õiguseksperdid on vaidlustanud Satanistliku Templi väiteid. Satanistlik organisatsioon üritab luua koolilastele pärast tunde kogunevaid satanistlikke klubisid, et seista peamiselt vastu kristlikele Hea Uudise Klubidele.

Kristliku õigusabiorganisatsiooni Liberty Counsel asutaja Mat Staver selgitas juba 2016. aastal, et nende satanistide puhul on tegemist tegelikult ateistidega, mistõttu ei ole neil samu õigusi, mis tegelikel usuorganisatsioonidel.

"Niinimetatud Satanistliku Templi rühmitus on käputäis ateiste, kes maskeerivad end niinimetatud satanistideks. See rühmitus ei ole legitiimne. Selle olemasolu ainsaks põhjuseks on seista vastu Hea Uudise Klubidele," ütles Staver. "Hea Uudise Klubid õpetavad moraali, arendavad iseloomu, patriootlikkust ja austust kristlikust vaatepunktist. Riigikoolid tervitavad neid klubisid, kuna need parandavad õpilaste käitumist ning ülemkohus on olnud nende klubide poolel."

Toimetas Martin Vaher