Rüüstatud Kristus Kuninga katoliku kirik Göteburgis. Foto: Max Martin Skalenius

Euroopa julgeoleku ja koostöö organisatsiooni (OSCE) ning Euroopa kristlaste vastase sallimatuse ning diskrimineerimise monitoorimiskeskuse (OIDAC – Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) hiljuti avaldatud raportite kohaselt on kristlaste vastane vägivald kasvamas Euroopas rekordilise kiirusega. 

2022. aastal registreeriti kristlaste vastaseid vägivallaakte koguni 44% võrra rohkem kui 2021. aastal. Suurim kasv leidis aset süütamiskuritegudes, mis tõusid 75% võrra aasta läbilõikes. Ainuüksi Saksamaal registreeriti 2022. aastal spetsiaalselt kristlaste vastaseid vägivallaakte 231 korral. 

Saksamaa suurima opositsioonipartei juhtfiguuride hulka kuuluv Maximilian Krah juhtis hiljuti raportites avaldatud trendidele tähelepanu. Krahi hinnangul ei ole muret tekitav mitte üksnes kristlaste vastaste rünnakute plahvatuslik kasv, vaid ka selle teema täielik mahavaikimine meediaväljaannete poolt. 

"Jättes välja kristalsed, muutub kogu jutt tolerantsusest mõttetuks. Mis võiks olla kõrvulukustava vaikuse aluspõhjuseks," küsis Krah olukorra põhjuste üle. 

Käesoleval aastal leidis Saksamaal aset markantne juhtum, kus politsei arreteeris kaks Süüriast pärit venda, kes planeerisid pommirünnakut rahvast täis kirikule Rootsis.

Tähelepanu väärib ka 2023. aasta märtsis Hamburgis aset leidnud masstulistamine, kus mõrtsukas avas tule kirikuliste pihta, surmates seeläbi mitu inimest.

Samasse rubriiki kuulub ka Hispaanias 2023. aasta jaanuaris toimunud intsident, mille käigus Marokost pärit illegaal ründas kirikus preestrit matšeetega, haavates vaimulikku kaelast. 

Toimetas Adrian Bachmann