Paldiski LNG-terminali ehitustööd, 19. septembril 2022. Foto: Scanpix

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel Norstat Eesti AS poolt läbi viidud küsitluse põhjal peab 56% vastajatest Eesti jaoks probleemiks seda, et LNG-laev jääb püsivalt Soome. Samast küsitlusest selgub, et 58% arvates on selle eest vastutav peamiselt Reformierakond, mitte sotsid.

Eesti ja Soome koostöös renditud LNG-laeva kohta räägiti valitsuse poolt alates kevadest, et laev suundub riiki, kes selle vastuvõtuks vajaliku kai esimesena valmis saab. Siiski andis käesoleva nädala alguses majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ootamatult teada, et Eesti gaasi varustuskindluse tagama pidav laev läheb püsivalt Paldiski asemel Soome.

Keskerakond on LNG-laeva juhtumi tõttu algatanud ka allkirjade kogumise majandus- ja taristuministri umbusaldamiseks. Sellest tulenevalt küsiti Ühiskonnauuringute Instituudi poolt Eesti inimestelt, et kui suur probleem see nende arvates on, et laeva Eestisse ei tule ning keda nähakse selle eest vastutavana.  

Esimesena küsiti inimestelt: "Kui oluline probleem on Teie arvates Eesti jaoks see, et gaasi varustuskindlust tagama pidav LNG-laev jääb püsivalt Soome?" 56% arvates on see väga oluline või pigem oluline probleem, 25% arvates pigem mitte oluline või üldse mitte oluline probleem ning 19% vastas "Ei oska öelda".  

Lisaks küsiti: "Kes järgmistest erakondadest peamiselt vastutab Teie arvates selle eest, et LNG-laeva Eestisse ei tule?" Vastajatel paluti valida üks Riigikogus esindatud erakondadest ning tulemused olid järgmised: Reformierakond 58%, EKRE 16%, Keskerakond 11%, SDE 11%, Isamaa 4%. 

Küsitluse tulemused näitavad, et kuigi opositsiooni poolt on algatatud Sotsiaaldemokraadist majandus- ja taristuministri umbusaldamine, siis valijaskonna seas nähakse LNG-laeva juhtumis vastutavana hoopis Reformierakonna poliitikuid. Üllatuslikult on järgmisena mainitud EKRE-t, kes pole olnud kummaski valitsuses, mis on LNG-laeva Eestisse toomisega tegelenud.

Norstati küsitlus viidi läbi 11.–12. oktoobrini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 998 vastajat.

Peeter Espak: EKREt süüdistatakse alusetult

"Tegime Ühiskonnauuringute Instituudiga küsitluse LNG laeva teemadel, et kaardistada rahva arusaamu ja tundeid selles küsimuses. Kurioosumina peab välja tooma asjaolu, et Reformierakonna toetajad leiavad väga kaalukas osas, et LNG-laeva Eestisse mittetulemises on süüdi EKRE," kommenteerib küsitluse tulemusi Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak.

"Küsimusele "Kes järgmistest erakondadest peamiselt vastutab Teie arvates selle eest, et LNG-laeva Eestisse ei tule?" vastas nimelt 33,2% Reformierakonna toetajatest, et vastutavaks erakonnaks on EKRE. Huvitavaks teebki asja see, et EKRE pole neis küsimustes otsuseid teinud ega ka valitsusvastutust kandnud ehk tegu erakonnaga, kellel puudub ses mõttes ka kaasvastutus."

"Kas see on selline "pimeda põlguse" manifestatsioon – "EKRE on alati süüdi" mentaliteedi alusel? Või reformi valijad päriselt ka "hinges usuvad", et EKRE on süüdi? Igal juhul on ju just EKREle ja tema toetajaskonnale omistatud varasemalt ikka kas "pimeda viha" või ka "emotsiooni või tunde" pealt mõtlemist ja tegutsemist. Tundub seega, et tunded on vastastikused ja suht sarnase loogikaga tihtilugu," nendib Espak.

Toimetas Martin Vaher