Potsdamis lasti moslemid botaanikaaeda Allahit ülistama, sest mošee jäi kitsaks. Foto: Ralf Hirschberger, AFP/Scanpix

Nähtuvalt Chatham House'i laiapõhjalisest arvamusküsitlusest on 55 protsenti eurooplastest sisserände vastu moslemimaadest. Poolt on pelgalt 20 protsenti.

Küsitluse käigus paluti 10 000 eurooplasel kümnest eri riigist vastata, kas nad nõustuvad väitega: "Edasine migratsioon valdavalt islamiusku maadest tuleks täielikult peatada."

55 protsenti vastas jaatavalt, 25 protsenti ütlesid, et nad ei tea, ning vaid 20 protsenti ei olnud väitega nõus.

Kõige tugevam on vastuseis moslemite sisserändele Poolas, kus selle vastu on 71 protsenti ja poolt vaid 9 protsenti vastanutest.

Prantsusmaal on vastavad näitajad 61 vastu ja 16 protsenti poolt. Saksamaa protsendid on 53 vastu ja 19 poolt.

Euroopa lõikes on isegi noorima ja paljude arvates pahempoolse vanusegrupi ehk 18 – 29 aastaste hoiak islami invasiooni suhtes tõrjuv protsentidega 44 : 27.