EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JUHATUSE ÜLESKUTSE PALVEKS JA PAASTUKS EESTIMAA KOGUDUSTELE NING KÕIGILE KRISTLASTELE

"Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele." 1. Timoteose 2:1-4

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus kutsub Eestimaa kristlasi pühapäeval, 7.septembril 2014 ja eeloleval nädalal paastuma ja palvetama abielu ning perekonna mõiste suurema väärtustamise ja mõistmise eest meie ühiskonnas.

Julgustame palvetama Eestimaa perekondade terviklikkuse ja pereliikmete kaitstuse eest! Palugem ka, et meie pered elaksid rahus, üksmeeles, armastuses ja vastastikuses andeksandmises.

EKN president EELK peapiiskop Andres Põder
EKN asepresident RKK piiskop Philippe Jourdan
EKN asepresident EEKBKL president Meego Remmel