Foto: Scanpix

Hiljuti Ameerika Ühendriikides läbi viidud küsitlusest ilmnes, et kvaliteetsest ja naturaalsest toidust on saanud luksuskaup, mida ka kõrge sissetuleku tasemega ameeriklased suudavad endale harva lubada. 

Toidutarne firma Lean and Fresh poolt läbi viidud küsitlus fokusseeris kõrgema sissetulekuga ameeriklastele, mille vastajatest 65% omasid sissetulekut üle 75 000 USD aastas. 

Küsitluses osalejatest 87% nentisid, et toiduainete hinnad on tõusnud nende jaoks liiga kõrgeks. 66% tunnistasid, et hinnatõusud on sundinud neid vähem poes käima ning 82% vastanutest ütlesid, et on hakanud märksa vähem väljas sööma. Muuhulgas selgus küsitlusest, et 55% vastajatest käib üldse vähem väljas ning veedab rohkem aega kodus. 57% vastajatest tunnistas, et on viimasel ajal sunnitud loobuma mahetoiduainete ostmisest täielikult ning 57% on vähendanud looma- ja linnuliha tarbimist. 

Läbi viidud uuringu juures ongi kõige märkimisväärsem asjaolu, et kaks kolmandikku selles osalenutest on kõrge sissetulekuga ameeriklased, kelle aastane sissetulek ületab 71 000 eurot aastas (07.03.2023 seisuga). Keskmise ja madala sissetulekuga ameeriklaste toidulaua kvaliteet on viimaste aastate jooksul langenud oluliselt drastilisemal määral. 

Ameeriklased on nördinud seninägematult kõrge hinnatõusu pärast, mis oli 2023 alguseks tõusnud 12,7% võrreldes 2021 jaanuariga. Ökonomistide hinnangul on keskmine ameerika tööline 2 aasta jooksul kaotanud 3000 USD väärtuses ostujõudu. 

Adrian Bachmanni kommentaar

Võrdlusena olgu toodud välja asjaolu, et Eestis on hinnatase tõusnud ühe aastaga ligi kaks korda enam kui Ameerika Ühendriikides viimase 2 aasta jooksul. Kahe aasta läbilõikes ületab Eesti hinnatõus Ameerika Ühendriikide oma pigem 4–5 kordselt, kusjuures toiduainete hinnatõusu kõverad on Eestis olnud kindlasti ekstreemsemad kui USAs. Muuhulgas kulub keskmise eestlase sissetulekust toidule märkimisväärselt suurem osa kui keskmisel ameeriklasel. 

2022 aasta III kvartali seisuga oli Eesti mediaan kuusissetulek 1413 eurot, Ameerika Ühendriikides 4285 eurot

Toimetas Adrian Bachmann