Prokuröride hinnangul ei tohiks laste prostitutsiooni osas politsei käsi kinni siduda. Foto: MartinFredy, Bigstockphoto.com

Vabariiklaste esindaja California esindajatekojas Travis Allen, hariduselt jurist, on Washington Examineris kirjutatud päevakommentaariga laste prostitutsiooni legaliseerimisest – nagu ta seda tänaseni nimetab – tõmmanud üleilmse tähelepanu seadusele, mis osariigis vaikselt ja tasahilju vastu võtta kavatseti.

Allenit intervjueerides seda seadust "pilkamiseks ja paroodiaks" nimetanud Fox Newsi saatejuht Bill O'Reilly pidi samuti tunnistama, et tal ei olnud laste prostitutsiooni dekriminaliseerimisest Californias õrna aimugi.

Nagu kirjutas kolumnist ja kirjanik Tammy Bruce ajalehes The Washington Times, ei ole laste prostitutsiooni Californias võibolla tehniliselt küll legaliseeritud, kuid selle dekriminaliseerimise tagajärjed on samad.

Seaduse peamine nõrkus näib Ameerika ajalehtedes avaldatud asjatundjate kommentaaride kohaselt olevat see, et korrakaitsjatelt on sisuliselt võetud võimalus eemaldada alaealisi kuriteokeskkonnast ehk näiteks öiselt tänavanurgalt end müügiks pakkumast.

Samuti teavad sutenöörid nüüd, et lapsed ei saa kohtus nende vastu tunnistada.

Kohalikud õigus- ja korrakaitseorganid suhtusid seadusemuudatusse kriitiliselt.

"Peamisteks vastuargumentideks politsei ja prokuratuuri poolt on, et kui varem oli võimalik alaealistelt (s.t kuni 18-aastastelt) prostituutidelt saada tunnistusi sutenööride vastu, siis nüüd ei ole võimalik neid alaealisi prostituute enam kaasagi võtta, kui nad seda ise ei taha," ütles üks Californias elav eestlane Objektiivi palvel saadetud kommentaaris.

Politseinikele on küll jäetud võimalus võtta alaealised ajutiselt vahi alla, kuid üksnes siis, kui nende elu või tervis on vahetus ohus.

Nagu nentis Los Angelese maakonna ringkonnaprokurör Jane Creighton, peab korrakaitsjatel olema võimalus noori arreteerida ning hoida neid turvalises kohas, sest paljud ei aktsepteeriks vabatahtlikult neile pakutavat abi.

Praegu on olnud tavapraktikaks, et prostitutsiooni eest arreteeritud alaealisi kohtu alla ei anta ning kui rehabiliteerimisprogrammi tulemusel on muutus paremuse poole ilmne, kustutatakse süüdistus ka registrist.

Samas on nii prokurörid kui sotsiaaltöötajad rõhutanud, et ohvrid on "noored ja haavatavad naised, keda seovad ärakasutajatega keerukad psühholoogilised ja emotsionaalsed sidemed," mistõttu tuleks neid hoida vahi all ning sutenöörist turvaliselt lahus piisavalt kaua.

San Diegos, kus sealse ülikooli analüüsi järgi on seksikaubanduse aastakäive hinnanguliselt 810 miljonit dollarit, osutab värske uuring sellele, et kuritegelikud jõugud kasutavad üha enam noori naisi selleks, et värvata seksiärisse veelgi nooremaid naisi.

Nagu selgitas San Diego maakonna ringkonnaprokuröri abi Summer Stephan, võib sellise seaduse puhul tekkida olukord, kus vastutusele ei saa võtta mitte kedagi.

Alates 2010. aasta keskpaigast on Californias arreteeritud ligi 1800 inimest, kellest ohvritena identifitseeriti 1277. Neist 72 protsenti olid ameeriklased ning 56 protsenti läksid kaubaks seksi eesmärgil, näitavad osariigi peaprokuröri büroo andmed.

FBI statistika järgi vohab laste seksuaalkaubandus eelkõige just sellistes California linnades nagu Los Angeles, San Fransisco ja San Diego. Ohvrid on tavaliselt noored. Poisid kaasatakse ärisse reeglina 11–13 aasta vanuselt, tüdrukute vanus on "sisenedes" tavaliselt 12–14.

2015. aastal laekus üleriigilisele inimkaubanduse andmebaasile 293 alaealistega seotud inimkaubanduse juhtumit. Mullu oli vastav arv 307.

Kogu USA-s arreteeritakse prostitutsiooni eest üle 1000 lapse aastas, mille põhjal võib seksiärisse kaasatud laste arv olla hinnanguliselt vahemikus 100 000 kuni 2,4 miljonit. Justiitsministeerium pakub seksiäri riskigruppi kuuluvate noorte arvuks 293 000.

Arusaadavalt on sellises olukorras põhilisteks ohvriteks alaealised, kuid kriitikute arvates teeb California uus seadus nende olukorra vaid hullemaks.

Selle asemel, et end seksi eesmärgil müütavaid alaealisi arreteerida ja vahi alla toimetada, lasub politseinikel nüüd uus kohustus. Nimelt peavad nad teavitama maakonna lastekaitsjaid laste kuritarvitamise või järelvalveta jätmise juhtumi asjaoludest.

Nagu kinnitab rahvaesindaja Travis Allen, mõjutavad tema osariiki, mida valitsevad demokraadid, nüüd ja ka tulevikus seadused, mis võetakse küll vastu "heade kavatsustega, kuid [mis] kujutavad endast progressiivse utopismi katastroofilist kehastust."