Homopaar lapsega. Foto: Karolina Grabowska/pexels.com

Eesti Lastekaitse Liit andis arvamuse justiitsministeeriumile perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmises osas, toetades põhiosas seda eelnõu ning leides, et "samasooliste kooselu seadustamine on tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole".

Lastekaitse Liit jäi "homoabielu" seadustamise eelnõu osas samade seisukohtade juurde, mida esitati riigikogu õiguskomisjonile seoses kooseluseaduse eelnõuga 2014. aastal. Juba toona väljendati arusaama, et samasooliste kooselu seadustamine on tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole.

Ühtlasi leitakse, et "koolides, aga ka teistes, sh koolieelsetes lasteasutustes tuleb suurendada selgitustööd samasooliste ja nende kooselu kohta" ning selleks vajalikud ressursid peab leidma riik. Lapse heaolu tagab nende hinnangul aga ka kaaslaste teadlik ja neutraalne suhtumine samasoopaaridesse.

Lastekaitse Liit väidab täiendavalt, nagu oleksid teadusringkonnad jõudnud üksmeelele selle osas, et "samast soost vanemate laste heaolu vastab heteroseksuaalsete vanemate laste heaolule".

Nende sõnul näitavad erinevad uuringud, et "samast soost vanematega peredes tunnevad lapsed end füüsiliselt ja psühholoogiliselt vähemalt sama hästi kui teistes peredes ning neil on vanemate ja sõpradega vähemalt sama soojad suhted kui eakaaslastel". 

Toonitatakse veel, et oluline olevat nii sotsiaal-, tervishoiu- kui ka haridusasutuste tugi nii samast soost vanematega lastele kui neile vanematele endile. Toe oluline komponent olevat seejuures teadlikkus ja eelarvamustevaba ning mittediskrimineeriv suhtumine

Lisaks kirjutatakse, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldprintsiipidele tuginedes peab Lastekaitse Liit oluliseks kõikide lastega perede toetamist, sealhulgas tuleb toetada kõigi laste sündi ja kasvamist. Ühtlasi nenditakse, et vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile peab laste suhtes tehtavates otsustes alati olema kesksel kohal lapse parim huvi.

SAPTK: lastelt röövitakse loomulik õigus emale ja isale

"Eesti Lastekaitse Liit pooldab homoseksuaalidele võõraste laste lapsendamise õiguse andmist ehk riiklikku ülesõitmist laste loomulikust õigusest emale ja isale. Tõsiselt, lihtsalt paha hakkab. Reaalselt," kommenteeris Lastekaitse Liidu seisukohta riigikogu liige ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhataja Varro Vooglaid.

"Eesti Lastekaitse Liit toetab eelnõud, mis röövib lastelt loomuliku õiguse emale ja isale: "Samasooliste kooselu seadustamine on tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole." Pole sõnu. Edaspidi tuleb selle asutuse nime kirjalikult mainides teha seda jutumärkides," leiab SAPTK nõukogu esimees ja portaali Objektiiv peatoimetaja Markus Järvi.

Toimetas Martin Vaher