54 kodanikeühendust allkirjastasid ühise kirja Läti riigi juhtivatele ametnikele, protesteerides selles Heaoluministeeriumi toetuse vastu „soolist identiteeti kahjustavate“ ja „tendentslike“ lasteraamatute trükkimisele ja levitamisele ning nõudes, et heaoluminister Ilze Vinkele (Ühtsuse Partei) astuks tagasi.

Esindades kodanikeühendusi, selgitas Natalija Magazeina, et kirjale alla kirjutanud organisatsioonid nõuavad nii raamatute kui ka nendega seotud ja õpetajatele mõeldud metodoloogiliste materjalide levitamise lõpetamist. Kodanikeühenduse soovivad, et kõik selle „ebaseadusliku“ materjali ettevalmistamisel ja levitamisel osalenud riigiametnikud võetaks vastutusele.

Kõnealused kodanikeühendused väljendavad oma üllatust selle üle, et Heaoluministeerium kiitis nende raamatute tõlkimise ja levitamise heaks ning et ühiskonda/avalikkust ei kaasatud sellesse protsessi vähimalgi määral.

Igasugused õpetuslikud materjalid peavad enne nende pedagoogilistele ringkondadele jagamist ja nende poolt kasutusele võtmist olema tehtud kättesaadavaks avalikkusele, ning taoliste materjalide heakskiitmise protsess peab olema läbipaistev ning toimuma terve ühiskonna huvides. Lastevanemate šokk ja hämmeldus nende uute raamatute üle avaldub selgelt uudisteportaalides avaldatud kommentaaridest.

„Me usume, et nende raamatute avaldamine ja levitamine rikub Lätis kehtivaid seadusi ja eeskirju ning seab rünnaku alla riigi põhialused – nimelt perekonna kui mehe ja naise vahelise erilise liidu mõiste, samuti laste õiguse nende päritud identiteedile, mis põhineb selgelt vaimsetele väärtustele,” öeldakse kirjas.

Kirjas märgitakse, et lapsed peaks olema õiguse erilise kaitse all ning et neil on õigus oma individuaalsusele ja identiteedile.

Protestikirjas märgitakse, et Läti ühiskond põhineb ajalooliselt kristlikel ja konservatiivsetel väärtustel. Küsimuse all olev raamat segab omavahel soolise identiteedi küsimused ning näitab, et poistele on normaalne mängida tüdrukutele mõeldud mänguasjadega ning et tüdrukutele on normaalne mängida poiste mänge ja käituda nagu poisid. Kirjas väljendatakse ka nördimust koos raamatuga avaldatud õpetajatele mõeldud metodoloogiliste materjalide üle.

Kiri rõhutab, et soorollid ning soolised erinevused on loomupärased ja selgitavad ennast ise. Ühiskond peab omama tüdrukuid, kes on teadlikud oma naiselikkusest ja ilust ning kes mõistavad oma rolli naise ja emana. Poisid seevastu peavad arendama oma mehelikkust, õppima vastutust oma perekondade eest ning olema vaprad, et kaitsta hädaohus oma kodumaad.

Kirjas märgitakse, et raamatus on poistele antud tüdrukute nimed ja vastupidi, sisendades seeläbi sugude muutlikkust ning seismist ühel liinil “jätkuvate püüdlustega populariseerida homoseksuaalseid suundumusi”.

Organisatsioonid teatavad ka, et minister Vinkelega peetud mõttevahetuste käigus teavitati ministrit kriitilisest hädavajadusest tugevdada traditsioonilisi perekonnakeskseid väärtusi ning võtta ette demograafilise kriisi lahendamisele suunatud meetmeid. Seepärast on allakirjutanud organisatsioonid enam kui üllatunud selle raamatu üle, mis oma olemuses kahjustab perekonna ja abielu institutsioone.

Kiri mainib ka mitmeid minister Vinkele vastuolulisi avaldusi Lätis sõlmitavate abielude arvu kohta, milles minister lausus, et seda arvu ei peaks püüdma tõsta, sest see tähendaks diskrimineerimist abielus mitteolevate paaride, üksikvanemate ja teite suhtes. Seaduse alusel peavad avalikud institutsioonid töötama ühiskonna huvides ning teavitama ühiskonda oma tööst – minister Vinkele aga on põlanud mõlemaid nõudmisi juba pikema aja jooksul ning lähtunud pigem kitsastest ideoloogilistest kaalutlustest.

Kirjale on andnud oma allkirja 20 kodanikuühendust ühendav ühendus Gimene („Perekond“); Janis Cakste Fond Demokraatia ja Jätkusuutliku Arengu Heaks; Läti Õpetajate Nõukogu, Läti Kristlike Õpetajate Ühendus, Fond „Moraalne Revolutsioon“, 27 kodanikeühendust koondav Läti Evangeelne Allianss ja muud organisatsioonid.

Kiri on saadetud Läti peaministrile Valdis Dombrovskile (Ühtsuse Partei), Seimi Presiidiumile, ombudsman Juris Jansonsile, justiitsminister Janis Bordansile (Kõik Läti Eest – Isamaa ja Vabaduse Eest) ning Riiklikule Laste Õiguste Kaitse Inspektsioonile.

Kõne all olev raamat ja metodoloogilised materjalid on läti keelde tõlgitud taani keelest ning kujutavad endast Heaoluministeeriumi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu ühisprojekti. Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastab samade raamatute väljaandmist ka Eestis.

Artikkel on tõlgitud väikeste modifikatsioonidega portaalist LETA.

Delfi teavitab, et järgmise aasta alguses näeb antud artiklis kõne all olev raamat trükivalgust ka Eestis. Projekti algatanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kommunikatsiooninõunik Triin Oppi ütles Delfile, et Taani autori Louise Windfeldti ja illustreerija Katrine Clante lasteraamatut „Päev, mil Fredrik oli Frida ning Rikke oli Rasmus“ tõlgitakse praegu eesti keelde ning kohandatakse kohalikele oludele vastavaks. Näiteks kasutatakse raamatus Eestis laiemalt levinud nimesid, lisas Oppi.

Oppi sõnul on raamat mõeldud kasutamiseks lasteaedades, eesmärgiga pöörata tähelepanu sellele, et bioloogiline sugu ja sotsiaalne sugu on erinevad mõisted. Raamatu autorite sõnul aitab see õpetajatel loobuda vananenud stereotüüpidest poiste ja tüdrukute võimete, oskuste ja soolise käitumise kohta. Raamatu juurde on plaanis koostada metoodika. Projekti eelarve on ligi 9400 eurot. Raamat on plaanis avaldada järgmise aasta alguses. Selle tiraažiks on planeeritud 200 eksemplari, kuid lõplik otsus sõltub ühe eksemplari trükikulust.