Üha rohkem andmeid näitab, et USA rahvatervisetööstur Anthony Fauci otsusega rahastati Covid-19 pandeemia taga oleva viiruse loomist ja ta varjas elusliselt tähtsat informatsiooni, mille õigeaegne avalikustamine oleks päästnud väga suure hulga inimeste elusid. Foto: Scanpix

Avalikuks saanud e-kirjavahetusest selgub, kuidas Maailma Tervseorganisatsioon ja Ameerika Ühendriikide kõrged terviseametnikud manipuleerisid Covid-19 narratiivi Hiina kasuks ning varjasid avalikkuse eest eluliselt olulist teavet. Kirjavahetus näitab üheselt, et nii WHO kui USA rahvatervisetöösturid teenivad eelkõige Hiina Kommunistliku Partei huve.

Ameerika Ühendriikide vabaühendus Judical Watch nõudis kohtu kaudu välja Ameerika Ühendriikide Allergiate ja Nakkushaiguste Rahvusliku Instituudi (NIAID) direktori Anthony Fauci ja asedirektori Clifford Lane'i ning Maailma Terviseorganistasiooni (WHO) vahelise e-kirjavahetuse, mis leidis aset ajavahemikus 1.01.2020–1.04.2021. 301 lehekülje e-kirjade sisu on päris suures osas küll varjatud, kuid ometigi õnnestus Judical Watchi (JW) ekspertidel ja Daily Calleri – kelle soovil JW e-kirjad välja nõudis – ajakirjanikel avalikkuse ette tuua murettekitavad arengud, kuidas Hiina, WHO ja USA rahvatervisetöösturid teevad koostööd. Lisaks varjavad kõik kolm avalikkuse eest teavet, mille õigel ajal avalikustamine oleks aidanud säästa väga suure arvu inimeste elusid, vahendab LifeSiteNews. 

Näiteks tunnistas üks WHO ametnik juba 20. jaanuaril 2020 saadetud e-kirjas, et epidemioloogilise "situatsiooni" analüüs on lõpule viidud, kuid selle tulemused on "rangelt konfidentsiaalsed" ning avatud ainult WHO Nakkuslike Ohtude Strateegilise ja Tehnilise Nõuandekomitee (Strategic and Technical Advisory Group for Infection Hazards; STAG-IH) liikmetele.

Kui WHO pidas seda analüüsi organisatsiooni sees nii oluliseks, et see nõudis äärmist salastatust, siis avalikkusele edastatud sõnum oli midagi muud. Näiteks Maria Kerkhove, WHO Covid-19 rakkerühma tehniline juht, kuulutas Covidi ohu tühiseks ja teatas 14. jaanuari (2020. a) avalduses, et "pole kindlaks tehtud, nagu viirus leviks püsivalt inimeselt-inimesele ja WHO-l pole viirusest selget kliinilist pilti".

13. veebruaril saatis WHO  Ameerika Ühendriikide Rahvuslike Terviseinistituutide (NIH) liikmetele, kes suundusid Hiina olukorda hindama, e-kirja, milles nõuti tungivalt, et kogutud informatsiooni peetaks tundlikuks ja hoitakse salajas, kuni Hiina annab selle avalikustamiseks loa. "TÄHTIS: Palun lugege seda [kogutud andmeid] tundlikuks ja mitte avalikkuse teavitamise kõlbulikuks kuniks me pole Hiinaga avalikustamise viisi kokku leppinud," seisab e-kirjas. Samas kirjas mainitakse ka konfidentsiaalsuslepinguid, mis tuleb ekspertidel alla kirjutada.

Järgnevates e-kirjades nenditi, et Hiinas Covidi olukorda hindavad Ameerika Ühendriikide eksperdid alluvad Hiina valitsuse nõudmistele. Konfidentsiaalsuslepingud olid koostatud viisil, mis varjasid probleemi tegelikku ulatust, kaitsesid Hiina huvisid ja selle rahvuslikku uhkust.  

JW juhi Tom Fittoni sõnul osalesid Fauci ja WHO hiina infooperatsioonis, millega üritati varjata Covid-19 tegelikku päritolu ja haiguse levikut. "Need e-kirjad näitavad, millisel määral andsid WHO ja Fauci NIH Hiina kommunistide nõudmistele järele ja aitasid neil kontrollida Covid-19 puudutava info levikut," kirjutab Fitton pressiteates.

Viimastel nädalatel on samuti selgunud, millist rolli mängis Fauci NIHi Hiinas toimunud nõndanimetatud viiruste võimendamise/uudikfunktsiooni (gain-of-function) uuringute rahastamises. 

Avalikuks tulnud andmetest nähtub, et Wuhani Viroloogiainstituudi, kust Covid-19 valla pääses, residendist viroloog Shi Zheng-li ja USA viroloog Ralph Baric "tegid koostööd viiruste uudikfunktsioonide uuringutes, milles nad võimendasid SARSi viirust viisil, et see nakataks inimese hingamisteede rakke, milleni jõuti liites SARSi viirusele uue variproteiini (spy protein)."    

Ameerika Ühendriikide üks populaarsemaid jutusaadete juhte Tucker Carlson osutas, kuidas Fauci ühelt poolt oli inimene, kes kontrollis Covid-19 aja käitumisjuhiste loomist [piirangud, sulgemised, jne] ja teiselt poolt oli üpriski tõenäoliselt seotud selle viiruse loomisega ning maailma kallale vallapäästmisega.

Kui USA valitsus kuulutas 2014. aastal äärmiselt ohtlikele viiruste võimendamise uuringutele moratooriumi ja hulk teadlaseid hoiatas valitsust, et laboris superviiruste loomine on äärmiselt ohtlik, siis üks mees kaitses neid uuringuid lõpuni ja see oli NIAIDi mõjukas juht Fauci.

Samal aastal hakkas NIAID rahastama programmi, milles uuriti kuidas nahkhiirte koroonaviirused kanduvad üle inimestele. Selle uuringu käigus arendati välja tehnoloogia, mis tegi sellised viirused hõlpsamini inimestele üle kanduvaks ja suurem osa teadustööst toimus Wuhani laboratooriumites; kohas, kust pääses valla Covid-19.

Wall Street Journal kirjutab, osutades tänastele ja endistele Ameerika Ühendriikide riigiametnikele, kes vahendavad "ühe rahvusvahelise partneri" kogutud teavet, et kolm Wuhani Viroloogiainstituudi töötajat jäid 2019. aasta sügisel tõppe, mille nähud vastasid nii tavalisele hooajalisele külmetushaigusele kui Covid-19le.

Toimetas Karol Kallas