Meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks 5. oktoobril 2014 Toompeal. Foto: SAPTK

Ligikaudu pooled Eesti elanikest toetavad kooseluseaduse tühistamist, rakendusaktide vastuvõtmist pooldab vaid 34 protsenti. EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul ei ole Eesti ühiskonnas kunagi olnud demokraatlikku tellimust kooseluseaduse vastuvõtmiseks ja parteid peaksid sellega arvestama.

Martin Helme: demokraatlikku tellimust kooseluseadusele pole

"Kooseluseaduse vastaste ja pooldajate numbrid on tegelikult pikalt paigas olnud. Ühest küljest on see triviaalne teema, sest puudutab otseselt vaid väheseid, samas on see väga põhimõtteline teema, ühiskonna alusväärtuseid puudutav ja seega oluline väga paljude jaoks," ütles Helme.

Martin Helme lisas, et tegelikult pole Eesti ühiskonnas kunagi olnud kriitilist massi, kelle tõttu oleks pidanud hakkama kooseluseadust tegema: "Demokraatlikku tellimust selleks pole olnud. Sageli on räägitud, et Eesti inimesed pole veel selliseks seaduseks valmis, kuid tegelikult on teema väga pikalt ja põhjalikult läbi arutatud ning kõigile on poolt- ja vastuargumendid ammu selged."

Riigikogu konservatiivide fraktsiooni esimees avaldas lootust, et rahva tahe on selge suunis erakondadele, kui parlament asub kevadel jälle hääletama kooseluseaduse tühistamist. "Rahva soovi vastaselt tegutsevaid erakondi ootab reitingu langus ja see on juba ka juhtunud. Samuti õõnestab inimeste tahte vastane poliitika usaldust võimukandjate ja rahva vahel ning seegi on samuti juhtunud," rääkis Helme.

Ligi pooled toetavad kooseluseaduse tühistamist

Ligi pooled Eesti inimestest toetavad kooseluseaduse tühistamist ja kolmandik kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, selgub uuringufirma TNS Emor BNS-i tellimusel läbi viidud küsitlusest.

Käesoleva aasta algusest jõustunud kooseluseaduse tühistamist pooldab 48 protsenti Eesti inimestest. Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist toetab samal ajal 34 protsenti ja 18 protsenti ei oska antud küsimuses seisukohta võtta.

Kõige suurem ehk 62 protsenti on kooseluseaduse tühistamise toetajate osakaal mitte-eestlaste seas, eestlaste puhul jagunevad arvamused selles küsimuse enam-vähem pooleks.

Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist toetavad enam nooremad ehk alla 35-aastased (46 protsenti), kõrgema sissetuleku (45 protsenti) ja haridusega (46 protsenti) inimesed. Kuid isegi loetletud rühmades ei ulatu toetajate arv üle 50 protsendi.

Kokku küsitles TNS Emor 9.–16. märtsini 1249 Eesti inimest vanuses 15–74 aastat.

Võrdluseks: küsitlustulemused jaanuaris

Käesoleva aasta jaanuaris tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut uuringu Eesti Vabariigi kodanike väärtushinnangute kohta, mille viis läbi Turu-Uuringute AS. Muude küsimuste seas uuriti inimeste suhtumist homoseksuaalidesse ja nende õigustesse.

Sellest uuringust selgus, et 60 protsenti Eesti inimestest on vastu samasooliste paaride õigusele registreerida oma kooselu. Samasooliste kooselu registreerimise küsimuses oli vastu 62% meestest ja 58% naistest. Uuring tõi esile teatavad hoiakute erinevused rahvuslikul pinnal: kui eestlastest oli samasooliste kooselu registreerimise vastu 57 protsenti, siis venelastest oli vastu koguni 77 protsenti.

Kooseluseaduse pooldajad olid jaanuaris väikeses enamuses vanusegruppides 18–24 ja 25–34, kõrgharidusega ning kõige kõrgema sissetulekuga inimeste hulgas. Kõrgharidusega vastajatest toetas kooseluseadust 53% ja vastu on 47%.