Metroovagun Lõuna-Korea pealinnas Seoulis. Foto: Bigstockphoto

Etniliselt maailma üks homogeensemaid riike Lõuna-Korea on sunnitud esmakordselt oma ajaloos kehtestama massilise immigratsiooni poliitika, kuna vastasel juhul seisab üks võimsaimaid tööstusriike peagi silmitsi demograafilise katastroofiga.

Lõuna-Korea justiitsminister Han Dong-hoon tõdes Soulis parlamendikoosolekul järgnevat: "Mis puutub sisserändepoliitikasse, siis oleme tänaseks juba läbinud etapi, kus arutatakse, kas rakendada sisserände kehtestamist või mitte. Sest kui me seda ei tee, ei pääse me tänase seisuga enam demograafilise katastroofi tõttu väljasuremisest."

Praegused suundumused näitavad, et Lõuna-Koreat ootab ees rahvastiku vähenemine, mis sarnaneb sellega, kuidas must surm mõjus Euroopa populatsioonile 14. sajandil – seda juhul kui sündimuse tase riigis kiiresti ei parane.

"Surmad on Lõuna-Koreas juba üle kolme aasta ületanud sündide arvu, samal ajal kui riigi üldine sündimuskordaja (so. keskmine laste arv, mida naine oma elu jooksul sünnitab) on pidevalt langenud," vahendab Briti väljaanne The Telegraph.

"2023. aasta teises kvartalis saavutas see näitaja järjekordse rekordiliselt madala taseme 0,7, mis on palju madalam kui rahvastiku taastemäär 2,1, mis hoiaks rahvaarvu stabiilsena 51 miljoni juures, ning see tekitab veelgi rohkem muret kiiresti vananeva elanikkonna sotsiaalse ja majandusliku mõju pärast," raporteerib Briti väljaanne. 

Han viitas siiski, et tema valitsus kasutab sisserändajate vastuvõtmisel "valikulist lähenemist" ning et ette nähtud kava "ei ole suunatud võimalikult paljude välismaalaste sissetoomisele".

Väide näib olevat aga vastuolus Hani lausumistega "väljasuremise" kohta ja väitega, et Lõuna-Korea olukord olevat sedavõrd kohutav, et üksnes elanikkonna tohutu hulga lisamine võib languse ümber pöörata.

Kuigi Jaapan on Lõuna-Koreaga sarnases olukorras, on Tokio seni keeldunud oma homogeensusest massilise sisserände kasuks loobuma, mis väljendub muuhulgas ka selles, et Tokio on tänini maailma üks turvalisemaid linnu koos Singapuri ja Osakaga. 

Tänase päeva seisuga on Economist Intelligence Uniti andmetel Seoul jätkuvalt maailma 9. kõige turvalisemaks linnaks.

Toimetas Adrian Bachmann