Palamuse kihelkonnakooli klassiruum. Foto: Rauno Kalda, Wikimedia Commons

Paisata segi eesti ja vene lapsed põhjendusega, et riiklikult eesti keeles õpetavate õpetajate abiga me vene lastele eesti keelt selgeks õpetada ei suuda, seda peavad tegema eesti lapsed segakollektiivides, on mõistusevastane. See on 350-aastast väikese põlisrahva kooli hävitav. Küsimus on otse põhiseaduse kehtimises või mittekehtimises, leiab Ülla Vähk.

Postimees avaldas TÜ Pedagogicumi (NB! võõrkeelne asutus) juhataja Margus Pedaste artikli "Ühtsele Eesti koolile üleminek vajab stardipauku". Seal all tekkis elav arutelu.

Avo-Rein Tereping, TLÜ eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht väidab segakeelsete koolide kaitseks: "Pigem on häving see, kui riik endiselt maksab täie rauaga muukeelsete koolide eest". Nii et vastavalt tuleb teha segakoolid ja panna eesti lastele kohustus vene lastele eesti keelt õpetada?? Väidan, et see on väga vale, see on põhimõtteliselt ja põhiseaduslikult vale lähenemine.

Mina võrdleksin praegust Eesti Vabariiki aastatel 2004-2020 ENSVga aastatel 1944-1960. Ka siis püüti marksistlike stardipaukudega Eestis haridust ümber korraldada, aga kui suured muutused ei õnnestunud, siis tänu sõjaeelse vabariigi hea klassikalise isamaalise haridusega kaadri olemasolule. Ja 1960-80 oli haridusminister Ferdinand Eisen, kes tagas hea stabiilse kooli püsimise.

Kui praeguses euroEVs 2004-2020 juhitakse hariduse ümberkorraldamist neomarksistlike stardipaukudega, siis seetõttu, et meil täna lihtsalt hea klassikalise isamaalise haridusega kaader puudub. Ja vastutus puudub, vastutus oma rahva saatuse eest puudub, on täielikult hajunud. 

Praegu on haridus- ja teadusministeerium mõistusevastaselt üleküllastatud uusideoloogiliste MTÜdega, mis kõik neomarksistlikult ÜMBERkorraldavad. Need MTÜd võiks kõik lõpetada ja nende kaader vene koolides eesti keeles õpetavateks õpetajateks koolitada.

Sõjaeelses vabariigis olid saksa, juudi ja vene koolid eraldi. Avo-Rein Tereping väidab, et need olid mitte riiklikud, vaid erakoolid ja et riik maksab praegu täie rauaga vene koolide eest. 

Kuulge, riik peabki maksma OMA KODANIKE laste koolitamise eest. Kes siis veel peaks maksma? Kui see riik ei suuda neid koole eesti keelele üle viia vajalikus hulgas eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamise teel, keda see riik siis süüdistab? Need ei ole Vene riigi koolid, need on Eesti riigi koolid, kus riik riigikeelt sisse seada ei suuda ja silmanähtavalt ei üritagi.

Paisata segi eesti ja vene lapsed põhjendusega, et riiklikult eesti keeles õpetavate õpetajate abiga me vene lastele eesti keelt selgeks õpetada ei suuda, seda peavad tegema eesti lapsed segakollektiivides, on mõistusevastane. See on mõistusevastane ja 350-aastast väikese põlisrahva kooli hävitav. Küsimus on otse põhiseaduse kehtimises või mittekehtimises.

Keda kodanikud Pedaste, Terping ja praegune euroEV süüdistavad? Eesti rahvast ja eesti lapsi, kes ei ole suutnud venelasi integreerida ja vene koole eesti keelele üle viia. See väide on 100% loogika ja objektiivsuse vastane. Kuni riik ei taha maksta eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamise eest, tulebki omaenda kodanike lapsi vene keeles õpetada. 

Ja neid koole ülal pidada tuleb ju igal juhul. Kes siis peaks ülal pidama?