Foto: Scanpix

Maailma majandusfoorum (World Economic Forum) ei välista lähiaastatel laiaulatuslikku küberrünnakut

Sellel aastal Maailma majandusfoorumi aasta suurüritusel Davosis aset leidnud arutelude seas oli üheks markantseimaks näiteks diskussioon küberjulgeoleku üle.

Maailma majandusfoorumi tegevdirektori ja "Neljanda tööstusrevolutsiooni" keskuse juhataja Jeremy Jurgensi poolt esitletud raporti "2023. aasta globaalse julgeoleku väljavaated" (Global Security Outlook Report) kohaselt prognoosib 93% maailma küberjulgeoleku spetsialistidest ning 86% maailma suurtöösturitest geopoliitilistest pingetest tulenevat "katastroofilist kübersündmust". Eeldatakse, et nimetatud sündmus toimub järgneva 2 aasta jooksul. 

Vaatamata perspektiivide troostitusele ei tundu globaalsed liidrid ise sündmuse pärast ülemäära muretsevat, kuna raportis välja pakutud lahendused näevad ette küberjulgeoleku tagamise "mitmekesisuse ja kaasamise" kaadripoliitikate kaudu. Kompetents peab taas kord maksma lõivu poliitilisele korrektsusele. 

Sarnaselt globaalsete pandeemiate prohveteerimisele on Maailma majandusfoorum juba aastaid ennustanud varem või hiljem aset leidvat globaalset küberkatastroofi. 

Foorumi juht Klaus Schwab visandas kaks aastat tagasi tulevikuvisiooni ülemaailmse ulatusega küberrünnakust, mille käigus "halvatakse kogu elektrivõrk, transpordisõlmed, meditsiiniteenused ning ühiskond tervikuna". Schwabi sõnul kaasnevad tulevase küberkataklüsmiga tagajärjed, millega võrreldes "COVID-19 kriis saab tunduma kui väikene häire". 

Toimetas Adrian Bachmann