Politsei eemaldab kliimaaktivisti puu küljest, Ottendorf, Saksamaa Foto: Scanpix

Äsja avaldatud teaduslik uurimus maailma ühe juhtiva tuumateadlase poolt põrmustab rohepöörde projekti aluseks oleva kliimasoojenemise doktriini.

Doktor Wallace Manheimer on Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi doktor, kes on 50-aastase karjääri jooksul avaldanud üle 150 rahvusvaheliselt akrediteeritud teadustöö ning tegutsenud USA Mereväe Uurimislabori juures asuvas plasmafüüsika divisjonis.

Manheimer avaldas hiljuti uurimuse, milles selgitab kuidas rohepöörde projekti keskmes olev süsinikdioksiidi nullini vähendamise ehk nn. "netonulli" programm on teaduslikult mõistusevastane, praktiliselt teostamatu ning teoreetiliselt inimtsivilisatsiooni lõpetavate tagajärgedega. 

Kirjutades rohepöörde propageerijate tuulikute ja päikesepaneelide programmist nendib Manheimer, et kogu kava on "läbikukkumisele määratud, raiskab triljoneid ning ruineerib suure osa planeedi elukeskkonnast". 

Manheimeri sõnul on programmi läbisurumise panused kogu inimkonna jaoks kolossaalsed, kuna pole mitte mingisugust alust eeldada, et järgneval sajandil võiks aset leida atmosfääris sisalduva liigse süsihappegaasi poolt esile kutsutud kliimakatastroof. 

"Enne fossiilkütuste kasutusele võtmist kujutas inimtsivilisatsioon endast pelgalt kroonijuveeli, mis troonis absoluutse enamuse inimkonna kannatuste ja viletsuse vundamendil, mida hoiti üleval selliste koleduste abil nagu orjandus, kolonialism ja türannia," märgib Manheimer oma kriitikas. Tema sõnul on hüsteeria kliimakriisi ümber kaasaja inimkonna suureks tragöödiaks, kuna viimase eksistents sõltub täielikult ligipääsust usaldusväärsele, küllaldasele, taskukohasele ja loodussõbralikule energiale. "Tuulegeneraatoritel, päikesepaneelidel ja akupankadel pole ühtegi nendest omadustest," nendib Manheimer. 

Manheimeri sõnul on vastupidist seisukohta edastav mütoloogia loodud nn. "kliimatööstuse kompleksi" poolt. Viimati nimetatu moodustub käputäiest teadlastest, valdavast enamusest meediaväljaannetest ja seadusandjatest, kellel on hämmastaval kombel õnnestunud veenda suurt osa inimkonnast, et kogu elu aluseks olev süsihappegaas kujutab endast looduslikku toksiini. Tegemist on kartelliga, mis kujutab endast "tõeliselt ebapüha liitu" küünilistest ärihuvidest, silmakirjalikest poliitikutest ja hüsteerilistest kliimaaktivistidest. 

"Me ei peaks olema üllatunud, et kõige suuremat lärmi teevad need osapooled, kes rohepöördest ise kõige enam võidavad," märkis Manheimer. Tema sõnul on täiesti selge, et meie planeet ongi olnud viimase 10 000 aasta jooksul kindlasti palju soojem ehk teisisõnu enne tööstusrevolutsiooni ja fossiilkütuste kasutamise algust. 

Manheimeri uurimus kujutab endast suurepärast lugemist ning on huvilistele vabalt kätte saadav siit.

Toimetas Adrian Bachmann