Margus Linnamäe. Kuvatõmmis ETV saatest "Pealtnägija" (27.11.19)

Ajalehe Postimees omanik Margus Linnamäe ütles oma väljaandes avaldatud usutluses, et Postimehe missiooniks peaks olema seista eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade, nagu lipukirjas määratletud, ning et Postimehe põhiväärtused peavad toetuma õhtumaale omaseks saanud moraalsetele baashoiakutele ja printsiipidele.

Maailmavaatest rääkides märkis Linnamäe, et igal täiskasvanud inimesel on välja kujunenud väärtushinnangud ja maailmavaade, isegi kui see on tunnetatud vaid alateadlikult ja sõnastamata kujul. Seetõttu pole tema sõnul ka õige, kui ajakirjanikud käsitlevad maailmavaate puudumist sõltumatu ja neutraalse ajakirjanduse tagatisena.

"[N]ii võib kaduda vastutus mistahes teema ja teksti ees, kuna oma nahk pole mängus ning ollakse paraku üsna kergesti mõjutatavad küll sõpradest ja suhtekorraldajatest, küll muudest mõjutajatest. Selles olukorras on ajakirjanik omamoodi ohver, sest ta ise usub end olevat sõltumatu, neutraalne, objektiivne, kuid tegelikult võib olla vastupidi," selgitas Linnamäe.

Postimehe omaniku hinnangul peaks iga tõsiselt võetav ajakirjanduslik väljaanne lähtuma teadlikult sõnastatud ja läbimõeldud põhiväärtustest ning Postimehe põhiväärtused peavad toetuma õhtumaale omaseks saanud moraalsetele baashoiakutele ja printsiipidele, olles samas 21. sajandile kohaselt avatud üleilmsetele arengutele.

Just ühisosa otsimine ja selle kaudu ühiskonna sidususe hoidmine peaks olema üks Postimehe kesksetest rollidest.

"Sellega on välja öeldud eesmärk, mida Postimehe peatoimetaja peab suutma sisustada moel, millesse ta ise usub ning mis on usutav nii Postimehe väljaandjale kui ka Postimehe lugejatele," toonitas ajalehe omanik.

Linnamäe lisas, et ühtlasi peaks Postimehe arvamusruum olema koht, kuhu peatoimetaja kutsub hea peremehena endale külla teisi inimesi ja seega ka teisiti mõtlevaid inimesi, ning lahke võõrustajana püüab arendada nendega tõsist ja huvitavat keskustelu Eestile olulistel, aga loomulikult ka maailma üldisemaid suundumusi käsitlevatel teemadel.

"Üks normaalne vestlus ainult nii saabki toimida, et kuulatakse ja püütakse mõista vestluspartneri seisukohti ning proovitakse leida ühisosa erimeelsustele vaatamata. Just ühisosa otsimine ja selle kaudu ühiskonna sidususe hoidmine peaks olema üks Postimehe kesksetest rollidest. See ei tähenda tingimata kõigis küsimustes ühisele seisukohale jõudmist – ka eri arvamusele jäädes on meil kõigil vaja toimiva ühiskonnana edasi minna ning selleks on elav ja vastastikku austav vestlus parim võimalik viis," arutles Linnamäe.

Postimees Grupi omaniku hinnangul on hea ajakirjanik enda jaoks läbi mõelnud, mille eest ta seisab. "Usun, et lugeja hindab seda, kui ajakirjanik oma hoiakuid ja veendumusi tunnistab ning on uudislehekülgedel võimalikult tasakaalukas ja objektiivne. Lugejal on kindlasti lihtsam hinnata ja mõista ajakirjaniku kirjutatut, kui viimane oma eelistused selgelt välja ütleb. Oma autoripositsiooni väljaütlemisega jõutakse tagasi ausa ajakirjanduse juurde," toonitas ta.

Loe lähemalt Postimehest.

Toimetas Varro Vooglaid