Tulge reedel, 26. mail kell 12–14 toimuvale meeleavaldusele Tallinna kohtumaja ette (Pärnu mnt 5)! Võtke kätte silt "Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel", sest mõned inimesed meie poliitilisest ja juriidilisest ladvikust on selles küsimuses kindla jalgealuse kaotanud. Aeg on neile perekonnaseaduse esimest paragrahvi ette lugeda, ütleb Markus Järvi nädalakommentaaris. 

Vaadates meie ideoloogilist poliitilist maastiku, olen paljudes oma nädalakommentaarides olnud sunnitud viljelema žanrit, mis tegelikult pole mulle sugugi kõige südamelähedasem. Selleks on täiesti elementaarsete põhimõtete ja printsiipide väljatoomine.

Tore oleks tegeleda peente nüanssidega iseenesest õigete printsiipide ja ühiskondlike suundumuste vahel, mis oleks ju ootuspärane, kui meil Eestis valitseks terve ühiskonnakorraldus, iseseisev riik ja austus ühiskonnaelu alusväärtuste vastu. Ent nii need asjalood kahjuks ei ole ja üha rohkem tuleb tegeleda baasprintsiipide kaitsmisega, mis veel paarkümmend aastat tagasi, rääkimata vastiseseisvunud Eesti Vabariigist, 20–30-ndatel olid iseenesest mõistetavad konstandid.

Kuidas oleks vaadatud 20-ndate lõpu Eestis inimest, kes käib ringi sildiga "Abielu on mehe ja naise vaheline liit"? Arvan, et umbes samamoodi nagu seda, kes oleks läinud välja patseerima sildiga "Kevadele järgneb suvi, suvele sügis ja sügisele talv". Nõuame selle elementaarse tõe austamist!

Isegi paarkümmend aastat tagasi taasiseseisvunud Eestis, oleks perekonnaseaduse esimese paragrahviga varustatud loosungi "Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel" lehvitamine tekitanud veel teatavat kummastust. Tegu oli ühiskondliku aabitsatõega, milles keegi ei osanudki kahelda.

Ent olukord on drastiliselt muutunud ja absurdsetest ideoloogilistest vooludest, mida meile määritakse pähe progressina, on saanud poliitilise, kultuurilise ja nüüd ka juriidilise ladviku vaimne pärisosa.

Vähe sellest, nendes ideoloogiates kahtlemine ja loomuseaduslike aabitsatõdede esiletoomine märgistatakse reaktsionäärluseks, äärmusluseks ja tont teab milleks veel.

Pahatihti ei vali me oma võitlusi ning raudse reeglina pädeb keskaja skolastikutelt pärinev seadus: de factibus non disputandum est – faktide üle ei vaielda. Kui mingi seltskond võimu juures olevaid isikuid on kollektiivselt hulluks läinud ja juurutavad väidet, et kaks pluss kaks on viis, siis kuulub sündmus ise faktide kategooriasse ning tõde austava kodaniku kohus on käia tänaval ringi sildiga kaks pluss kaks on neli – tundugu see kuitahes absurdsena.

Analoogiline tunne tuleb peale ka siis, kui me sihtasutusega korraldame mõnd meeleavaldust abielu ja perekonna kaitseks. Kuigi Eestis kehtiv perekonnaseadus ütleb selgelt, et samast soost isikute vahel sõlmitud abielu on tühine, langetasid Tallinna ringkonnakohtu kohtunikud Virgo Saarmets, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe otsuse kanda Eesti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud nn homoabielu. See otsus on vastuolus Eestis kehtiva õiguskorraga, ent otsus on tehtud ja see on iseenesest fakt.

Nüüd on meie kohus jalutada Tallinna kohtumaja ette aadressil Pärnu mnt 5 ja kaitsta abielu algset määratlust. Kuigi perekonnaseaduse paragrahv 1 ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, on nn homoabielu kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Kuigi rahvusvahelise eraõiguse seaduse seletuskirjas on seadusandja expressis verbis väljendanud oma tahet, mille kohaselt on välismaal sõlmitud nn homoabielud vastuolus Eesti avaliku korraga, ega kuulu seetõttu tunnustamisele Eestis kehtivate abieludena, on Tallinna halduskohtus läbi läinud kohtuotsus, mis seadusandja tahtele risti vastu käib.

Kuigi Eestis peaks põhiseaduse järgi kehtima võimude lahususe printsiip, mille kohaselt kohtuvõim langetab otsuseid oma pädevuse piires, vastavalt seadustele, ning kohus ei saa astuda seadusandja kõrvale või asemele, on Tallinna halduskohus oma otsusega näidanud, et ka see printsiip on kummist, kui on vaja homoideoloogia ees koogutada.

Ühesõnaga, olukord on tõsine ja just seetõttu leiate meid täna, reedel, 26. mail kella kaheteistkümnest kaheni Tallinna kohtumaja ees meelt avaldamas abielu loomuliku määratluse, Eesti õigusruumi ja viimases instantsis ka õigusriigi printsiipide kaitseks.

Tulge ka, head kodanikud! Võtke kätte silt "Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel", sest mõned inimesed meie poliitilisest ja juriidilisest ladvikust on selles küsimuses kindla jalgealuse kaotanud. Aeg on neile perekonnaseaduse esimest paragrahvi ette lugeda.