Markus Järvi soovitab IRL-il teha kas kierkegaardilik usuhüpe või parema puudumisel sõlmida kasvõi Pascali kihlvedu, ent jätta tuleks sahkerdamine, kahel toolil istumine ja oma valijaskonna narrimine mitmetähenduslike sõnumitega. Uue tuumikkonflikti kontekstis tuleb valida, kas olla konservatiivne või liberaalne erakond.  

IRL peaks aru saama, et läbi on saanud emb-kumb – kas sahkerdamise või IRL-i enda aeg. Mida ma sellises olukorras IRL-ile soovitaksin? Jätke see skeemitamine, kahel toolil istumine ja selle kõige õigustamine! Määratlege end maailmavaatelise erakonnana kas ühel või teisel pool võitlusliini ja mitte ähmases tsentris kahe erineva pooluse vahel tasakaalutleva ebamäärase ollusena.

Tehke kierkegaardlik usuhüpe! Võtke võtke positsioon, seiske selle eest ja olge valmis oma veendumuste eest kannatama. Kompromissitu valmidus kaitsta hüve, milleks perekond kahtlemata on, on palju ligitõmbavam kui ükskõik milline sahkerdamine või näiliselt ülla kompromissirüüga looritatud võimuiha.

Kui te ei tee aga usu hüpet, siis tasuks teil lüüa käed vähemalt Pascali kihlveos. Hakake tõeliselt kaitsma perekonda ja vaadake mis juhtub.

Kui vox populi on konservatiivne, siis annab see teile tiivad, kui mitte, siis teie praegust olukorda vaadates pole just eriti vahet.