Sõrmed. Foto: Tverdokhlib/Bigstockphoto.com

Avalikkusele on tehtud kättesaadavaks Donald Trumpi administratsiooni kiri illegaalse immigrandi kaasuses, põhjendamaks keeldumist tagamast aborti tema sündimata lapsele.

"Selles [abordi]taotluses soovitakse, et me osaleksime meie hoole all oleva inimese tapmises," kirjutas pagulaste ümberasustamise büroo direktor Scott Lloyd.

Ametniku hinnangul on ekslik uskuda, "et vägivalda on võimalik ravida täiendava vägivallaga ning et sündimata lapse elu hävitamine võiks mõnedel juhtudel olla aktsepteeritav kui eesmärgi saavutamise vahend."

Kirjas jätkatakse, et "abordis osalemisest keeldumine on siinkohal keeldumine vägivallast süütu elu vastu.

Ta jääb rasedaks, kuid see ei ole meie tegevuse tagajärg (ingl. k. not the intent of our actions).

Moraalne ja kriminaalne vastutus raseduse eest lasub kallaletungijal ja ei kellelgi teisel."