Aquino Thomase kuju. Foto: John Donaghy, Flickr

Nagu õpetas katoliku teoloog ja pühak Aquino Thomas (1225 – 1274), on igal rahval õigus päritolumaa alusel vahet teha, keda oma riiki elama lubada, ning rakendada asjakohast immigratsioonipoliitikat, vahendab Breitbart.

Oma teose Summa Theologica üllatavalt kaasaegses lõigus võõramaalaste kohtuliku kohtlemise eeskirjade kohta juhib Thomas tähelepanu sellele, et juudi rahvas ei võtnud Vana Testamendi ajal kõikide rahvaste esindajaid võrdselt vastu.

Nimelt oldi teadlikud sellest, et neile lähedasemate rahvaste esindajad integreerusid kiiremini kui teised.

Teatud vaenulikke rahvaid ei võetud aga üldse vastu, kuna nood olid juutide suhtes sõjakalt meelestatud.

Jumala käsk "kirjutas teatud rahvaste osas, kes olid juutidega lähedastes suhetes, ette, et neid tuleks võtta kogukonna liikmeks (osadusse) alates kolmandast põlvkonnast." Siin mainitakse näiteks egiptlasi ja idumealasi.

Selliste vaenulike rahvaste esindajaid nagu ammonlased ja moabiidid, "kellega olid olnud vaenulikud suhted, ei lubatud osadusse iialgi."

"Amalekke, kes olid nende vastu veelgi vaenulikumad… tuli pidada vaenlasteks alaliselt," kirjutas Thomas.

Õpetlase hinnangul oli mõistlik kohelda rahvaid erinevalt, sõltuvalt nende kultuuri lähedusest Iisraeli omaga, aga ka tulenevalt ajaloolistest suhetest juudi rahvaga.

Võõramaalastelt, kes soovisid täielikult Iisraeli ellu integreeruda, nõuti teatud korra järgmist, selgitas Thomas.

Kui võõramaalased oleks kohe pärast saabumist riigiasju otsustama lastud, "võinuks see olla mitmeti ohtlik, kuna ühised hüved polnuks võõraste südames võibolla veel sügavalt juurdunud ning nad oleksid võinud üritada teha midagi rahvale kahjulikku."