Javier Milei kõnelemas Davoses, 17.01.2024 Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Argentiina president Javier Milei pidas maailma äri- ja poliitilise nomenklatuuri Davose kokkutulekul esimese rahvusvahelise "suure" kõne, milles mõistis hukka sotsialismi, äärmuslastest naisõiguslased ning kliimahullud.

Milei kutsus maailma poliitilise- ja majandusvalla juhte üles pühenduma sotsialismi asemel kapitalismile. vahendab Breitbart.

Libertaarne majandusteadlane Milei selgitas 20-minutilises kõnes, kuidas sotsialismi tulemuseks on alati vaesus, kuidas [kanaema tüüpi] riik ei ole lahendus, vaid on ise probleem ja kuidas pahempoolsed on oma tegevuskava elluviimise eesmärgil võtnud üle lääne võimuinstitutsioonid. 

17. jaanuaril Davoses peetud kõne on Milei esimene rahvusvaheline ülesastumine. Ta vannutati Argentiina presidendiks detsembris. 

"Ma seisan täna siin teatamaks teile, et lääs on ohus. See on ohus põhjusel, sest need, kes peaksid kaitsma lääne väärtuseid, on hoopis ise maailmavaate kaastöölised, mis vääramatult viib sotsialismini ja johtuvalt sellest vaesuseni," alustas Milei oma kõnet. 

Argentiina president juhtis tähelepanu, et maailma riigijuhid on hüljanud vabaduse ideaalid ja selle asemel võtnud omaks erinevates vormides pahempoolsuse, mida ta iseloomustas kui "kollektivismi" ideoloogia mitmesuguste teisenditena. 

Täpsemalt konkreetseid näiteid toomata rääkis ta, kuidas teatud osa inimesi on hakanud pahempoolseks soovist aidata inimesi, kuid samas on teised teinud seda lähtudes püüdest "kuuluda eelisõigustega klassi". 

"Ma olen siin rääkimaks teile, et kollektivistlikud eksperimendid ei ole mitte kunagi kodanikke ahistavate probleemide lahenduseks, vaid need on murede põhjustajaks," rääkis Milei. "Uskuge mind, ei ole paremat näidet kui argentiinlased, kes on selle kinnituseks."

Järgnevalt seletas majandusteadlane, kuidas Argentiinast sai 1860ndate aastatel maailma üks juhtivaid riike ja kuidas see viimase saja aasta jooksul langes vaesusesse, kuna võttis omaks kollektivistlikud ideed.

"Nad räägivad, et kapitalism on paha, kuna see on individualistlik ja kollektivism on hea, kuna see on omakasupüüdmatu ning sellest lähtuvalt võitleb "sotsiaalse õigluse" eest. Kuid selline käsitlusviis, mis esimeses maailmas on viimase aastakümne jooksul muutunud moekaks, on minu riigis olnud järjekindel poliitiliste vaadete süsteem rohkem kui kaheksakümmend aastat," rääkis Milei.

"Probleem on selles, et sotsiaalsel õiglusel pole mitte ainult õiglusega midagi tegemist, vaid see ei aita samuti kuidagi kaasa üldisele heaolule. Hoopis vastupidi, see on olemuslikult ebaõiglane idee, kuna põhineb vägivallal. See on ebaõiglane, kuna riiki rahastavad maksud ja maksud võetakse inimestelt ära sunniviisil. Kas keegi meist saab valida, kas maksta makse või seda mitte teha? Mis omakorda tähendab, et riik rahastab ennast väljapressimisega ja mida suurem on maksukoorem, seda suurem on ka sund," juhtis Milei tähelepanu ühele libertarismi aluspõhimõttele.

"Inimkonna ajaloos pole olnud mitte kunagi suuremat jõukust kui ajal, milles elame meie täna. Tänane maailm on vabam, rikkam, palju rahumeelsem ja hulga jõukam kui ükskõik millal ajaloos."

Ta kordas avasõnade hoiatust, et Lääs on ohus ja juhtis tähelepanu, et riikide nii poliitilise kui majandusvalla nomenklatuurid, mis peaksid kaitsma vabaturu väärtuseid, eraomandit ja teisi libertaarlikke põhimõtteid, hoopis "avavad uksi sotsialismile" ning sellega mõistavad kodanikud "vaesusesse, viletsusesse ja stagnatsiooni".

"Seda ei tohi mitte kunagi ära unustada, et sotsialism on alati ja igal pool inimesi vaesemaks tegev nähtus ning seda igas riigis, kus seda on katsetatud. See tähendab majanduslikku läbikukkumist. See tähendab sotsiaalset ebaõnnestumist. See tähendab kultuurilist nurjumist. Samuti on see tapnud 150 miljonit inimest," osutas Milei.

"Tänase lääne olemuslik probleem on selles, et me ei pea ainuüksi vastu seisma neile, kes peale [Berliini] müüri langemist ja vaatamata tohutule empiirilisele tõestusmaterjalile, püüdlevad inimesi vaeseks tegeva sotsialismi poole, vaid ka oma [poliitilistele] juhtidele, arvamusliidritele ja teadlastele, kes eksliku teoreetilise raamistiku hõlmas üritavad õõnestada süsteemi vundamenti, mis on inimestele andnud ajalooliselt kõige laiaulatuslikuma vara ja jõukuse kasvu," juhtis Milei tähelepanu.   

Ta mõistis hukka sotsialismi lisaks põhjusel, et see õhutab feministlike liikumiste kaudu "naeruväärset meeste ja naiste vahelist võitlust". 

"Libertarismis on mõlemad sood võrdsed, kõigil on samad õigused; õigused, mis on antud meile Looja poolt," rääkis Milei.

"Ainukene äärmusfeminismi tegevuskava saavutus on riigipoolne suurema majanduskasvu takistamine, rohkem tööd bürokraatidele, kes ei loo ühiskonna jaoks mingisugust väärtust, olgu selleks siis naiste ministeeriumid või osutatud agendaga rahvusvahelised organisatsioonid," ta jätkas.

Samuti juhtis Milei tähelepanu, et sotsialism ajab kliimamuutuste aktivismi ja -organisatsioonide kaudu "inimesi sõtta looduse vastu".

"Nad [sotsialistid] räägivad, nagu inimesed kahjustaksid planeeti ja seda tuleb iga hinnaga kaitsta. Seda minnes isegi nii kaugele kui toetades rahvastikukontrolli mehhanisme või sündimata laste tapmise verist tegevuskava. Need kahjulikud ideed on tugevalt ühiskonda juurdunud," lisas ta.

Milei sõnul on pahempoolsetel õnnestunud kõike seda saavutada "tänu meediavaldkonna, kultuuri, ülikoolide ja rahvusvaheliste organisatsioonide ülevõtmisele. Viimane juhtum on kõige tõsisem, sest neil on mõju poliitilistele otsustele."

Argentiina president kutsus teisi riike oma ideaalidega kaasa mõtlema ja juhtis tähelepanu, kuidas tema riik "teab tänaseks väga hästi", kui vaesustav on sotsialistlik süsteem.

"Ajast kui me jätsime maha vabaduse mudeli, mis tegi meid rikkaks, oleme me allakäiguspiraali lõksus, mis teeb meid päev-päevalt üha vaesemaks," rääkis Milei.

Lõpusõnades kutsus ta äriinimesi üles, et need ei laseks ennast riigi poolt alandada ja nägema riigis probleemi, mitte lahendust.

"Ärge laske ennast hirmutada, hirmutada nii poliitilisel kastil kui riigi kulul elavate parasiitide poolt.  Ärge alluge poliitilisele klassile, mille eesmärgiks on ainult võimule jäämine ja oma eelisõiguste säilitamine. Teie olete ühiskonna heategijad, teie olete kangelased, teie olete kõige erakordsema jõukuse ajastu loojad, mida inimesed on eales kogenud. Ärge laske mitte kellelgi endale öelda, et teie püüdlused on ebamoraalsed.

Kui te teete raha, siis see on sellepärast, et te pakute paremaid tooteid parema hinnaga, millega te aitate kaasa üldisele heaolule.

Ärge andke alla riigi pealetungile. Riik ei ole lahendus. Riik on ise probleem. 

Teie olete selle loo peategelased ja võtke teadmiseks, et nüüdsest on Argentiina teie vankumatu liitlane," jätkas ta.

Milei lõpetas oma kõne hüüdlausega: "¡Viva la libertad, carajo!"

Toortõlkes tähendab see: "Elagu vabadus, pagan võtku!"

Ülevaade kõnest on tehtud Breitbarti vahendusel.

Milei kõne ingliskeelset täisversiooni saab lugeda siin.

Toimetas Karol Kallas