Foto: Bigstockphoto

Statistikakeskuse Statista Consumer Insights poolt läbi viidud küsitlus näitab, millised Euroopa rahvad armastavad kõige rohkem vaktsiine ning millised neist on kaitsepookimiste vastu kõige skeptilisemalt meelestatud.

Küsitlusest nähtub, et poolakad kuuluvad Euroopa kõige vähem vaktsiinidesse uskuvate rahvuste hulka.

Kuigi küsitluse vastuste ning vaktsineerituse vahel puudub otsene põhjuslik seos, viitavad uuringu tulemused potentsiaalsetele aluspõhjustele Euroopa riikides teostatavate vaktsineerimiskampaaniate edukuse ja edutuse osas. 

Nagu uurimusest selgus, on näiteks Prantsusmaal ja Austrias vaktsineerimise suhtes skeptiliselt meelestatud inimeste osakaal ühiskonnas ligikaudu neljandik üldpopulatsioonist ehk vastavalt 25 ja 24 protsenti.

Saksamaal on vastav näitaja 22 protsendi juures.

Kõige vaktsineerimislembelisemate riikide eesotsas figureerivad Ühendkuningriik ja Hispaania, kus vaktsiiniskepsis ulatub vastavalt vaid 16 ja 17 protsendini.