Moslemid 2015. aasta 20. novembril Pariisi lähistel La Courneuve'i mošees palvetamas. Foto: Scanpix

Pew' uurimiskeskuse andmetel võib islamiusuliste osakaal Euroopas tõusta praeguse rändetempo jätkudes umbes 30 aastaga viielt protsendilt üheteistkümnele protsendile.

Oma uuringus "Euroopa kasvav moslemielanikkond" pakub USA mõttekoda välja kolm võimalikku stsenaariumit ehk sisserände lakkamise ning "keskmise" ja "suure" sisserände.

Nagu selgub, kasvaks moslemite osakaal Euroopa Liidus, Norras ja Šveitsis isegi esimese stsenaariumi puhul mulluselt 4,9 protsendilt 2050. aastaks 7,4 protsendile.

Seda seetõttu, et moslemid on vanuselt keskmiselt 13 aastat teistest eurooplastest nooremad ning nende sündimus on suurem.

"Keskmine" stsenaarium põhineb eeldusel, et rändetase taandub 2015. ja 2016. aasta põgenikelaine eelsele tasemele.

Selle stsenaariumi kohaselt kahekordistuks moslemite osakaal Euroopas 2050. aastaks kuni 11,2 protsendini.

Kolmanda, kuid Pew' hinnangul ebatõenäolise stsenaariumi puhul jätkuks aastate 2015 ja 2016 rekordiline rändetempo ning siis oleks moslemite osakaal Euroopas aastaks 2050 suisa 14 protsenti.

Juhtivad "islamiriigid" Euroopas oleksid iga stsenaariumi puhul, kuid erinevas järjekorralises asetuses Rootsi, Austria, Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia.

"Suure" sisserände korral oleks Rootsi aastaks 2050 islamiseeritud ligi kolmandiku ulatuses.

Pew' prognoosid põhinevad lisaks erinevatele uuringutele ka valitsuste andmetel.