Florida kuberner Ron DeSantis ja osariigi ülemarst Joseph Ladapo Foto: WCTV

Ameerika Ühendriikide Florida osariigi peaarst Joseph A. Ladapo avaldas 7. oktoobril Covid-19 vaktsineerimist puudutavad nõuanded, milles soovitatakse 18–39 aastastel meestel mRNA vaktsiine mitte manustada, kuna need suurendavad südametegevuse peatumise tõttu saabuvat suhtelist surmariski 84 protsenti.

Florida peaarsti (Surgeon General) Ladapo mRNA vaktsiine puudutavad nõuanded on lühidalt järgmised:

  • Vaipvaktsineerimine pole soovitatav. Perearstid ja teised raviteenuste osutajad peavad iga inimese puhul eraldi hindama, arvestades tema unikaalsusega, kas teda on vaja vaktsineerida. 
  • Covid-19 vastu mRNA vaktsineerimise järgselt suureneb 28 päeva jooksul 18–39 aastaste meeste suhteline võimalus heita hing südametegevuse seiskumise tõttu 84 protsenti. Üle 60-aastaste meeste puhul suureneb see 10 protsenti.
  • Üle maailma on saavutatud kõrge Covid-19 immuunsuse tase ja 18–39-aastaste meeste vaktsineerimine mRNA vaktsiinidega teeb neile ilmselt rohkem kahju kui tuleb kasuks.
  • Südameprobleemidega inimesed ei tohiks ennast vaktsineerida elik peaksid olema mRNA vaktsineerimise osas äärmiselt ettevaatlikud.  
  • Kõiki inimesi peab teavitama, et Covid-19 mRNA vaktsiinid võivad põhjustada südametüsistusi.
  • Covid-19 läbipõdemine võib olla ohutum kui vaktsineerimine.
  • Hea tervise juures lapsi, eriti imikuid ja alla viie-aastaseid, ning kuni 18-aastaseid teismelisi ei peaks vaktsineerima.

Alljärgnevalt on tõlgitud Florida peaarsti 7. oktoobril avaldatud Covid-19 mRNA vaktsiinide soovituste terviktekst.

Covid-19 mRNA vaktsiinide juhised

Florida rõhutab jätkuvalt, et tervishoiuteenuste pakkujad arvestaksid kogu saadaoleva andmestikuga ja enne tervishoiuteenuste osutamist – sealhulgas Pfizeri ja Moderna toodetavate Covid-19 vaktsiinide, mis sisaldavad kuller-RNAd (mRNA), manustamisel – kaaluksid iga patsiendi puhul eraldi teda puudutavaid unikaalseid riske ja kasusid.

Florida terviseamet (Florida Department of Health) viis läbi analüüsi, mis põhines inimeste eneste juhitud juhtumi seeriate (self-controlled case series) analüüsil, mis on algselt vaktsiinide turvalisuse hindamiseks loodud tehnika. Analüüsi käigus vaadeldi Covid-19 vastu mRNA vaktsineerimise järgset surmariski. Analüüsi tulemusena leiti, et südametegevusega seotud surmade suhteline esinemissagedus (relative incidence of cardiac-related death) suurenes 18–39 aastaste meeste puhul 28 päeva jooksul peale mRNA vaktsineerimist 84 protsenti. Isikud, kellel on südame tervisega probleeme, nagu näiteks müokardiit või perikardiit, peaksid olema eriti ettevaatlikud vaktsineerimise osas ja pidama sellel teemal aru oma terviseteenuse osutajaga.

Selle tõttu Florida terviseamet avaldab järgmised juhised:

Toetudes hetkel saada olevatele andmetele tuleb patsiente informeerida võimalikest südametüsistustest, mis võivad tekkida Covid-19 mRNA vaktsiini manustamise järgselt. Võttes arvesse, et üle maailma on saavutatud kõrge Covid-19 immuunsuse tase, siis tõenäoliselt kaalub mainitud vanusegruppi kuuluvate meeste puhul ebanormaalselt kõrge südametegevusega seotud surmarisk üles vaktsiinide kasud.

Osariigi peaarst (Surgeon General) soovitab täna, et 18–39-aastased mehed ei peaks Covid-19 mRNA vaktsiine manustama.

Inimesed ja terviseteenuste pakkujad peaksid lisaks teadma, et kõnealuses analüüsis1 leiti lisaks:

  • Üle 60-aastastel meestel suurenes peale mRNA vaktsineerimist oht surra südametegevusega seotud probleemide kätte kümme protsenti.
  • mRNAd mitte sisaldavate vaktsiinide puhul nimetatud riske ei tuvastatud mitte üheski elanikkonnagrupis.

Floridalasi julgustatakse oma terviseteenuste pakkujatega pidama aru Covid-19 mRNA vaktsiinidega seotud riskide ja kasude teemal. Covid-19 mRNA vaktsineerimisega seotud riske tuleb kaaluda Covid-19 nakatumisega seotud riskide vastu.

Terviseamet soovitab jätkuvalt, vastavalt 2022. aasta märtsis üllitatud pediaatrilisele Covid-19 vaktsineerimise juhisele, et terveid lapsi ja teismelisi, kes on viie kuni 17-aastased, ei tohiks vaktsineerida.

Tänaseks on lisatud neile juhistele soovitus mitte vaktsineerida imikuid ja alla viie aastaseid lapsi vaktsiinidega, millele anti [USA ravimiameti FDA poolt väikelaste peal kasutamiseks] hädaolukorra kasutusluba.

1 Need andmed on algsed ja põhinevad jälgimistegevusel ning surmatunnistustel, mitte [patsiendi] terviseandmetel.

Covid-19 mRNA vaktsiinide ohutuse analüüsi ja sellel põhinevaid nõuandeid kommenteerides lisas Ladapo: "[Vaktsiinide] turvalisusele on pööratud väga vähe tähelepanu ja paljude inimeste mured on jäetud tähelepanuta. Tegemist on väga oluliste leidudega, mida peaksid teadma kõik floridalased."

8. oktoobril avaldas Ladapo pöördumise sotsiaalvõrgus:

Täna me üllitasime Covid-19 mRNA vaktsiine puudutava anaüüsi, mille tulemusi peaks avalikkus teadma. See analüüs näitas, et 18–39 aastaseid mehi ähvardab [peale mRNA vaktsineerimist] südametegevusega seotud suurem surmarisk. Florida ei vaiki, kui on vaja tõde rääkida.

Pühapäevaks 9. oktoobriks kustutas Twitter Florida peaarsti meestele vaktsiinisurmaohtu kuulutava postituse ära, kuna see "rikkus Twitteri reegleid". Sama päeva õhtuks oli postitus siiski taastatud.

Floridas elas 2020. aasta andmetel 21,22 miljonit inimest.

Joseph A. Ladapo sündis Nigeerias ja asus viie aastasena elama USAsse. Tal on Harvardi Ülikooli doktorikraad meditsioonipoliitikate ja sisehaiguste ravi valdkonnas. Ta on töötanud Harvardi Meditsiiniülikoolis professorina.

Toimetas Karol Kallas