Tsensuur. Foto: Bigstockphoto

"Näeme täna Eestis, et koroonakriisi ajal võimendunud meediatsensuur on laienenud ka akadeemilisse sfääri. Mitmete arstide seltside liikmetele jäeti konverentsi kutse edastamata, selgitusega „ebasobiv sisu" või et antud konverentsil osalemine ei ole asjakohane või soovitav," kirjutavad Helen Lasn, Kaari Saarma, Aune Altmets ja Riin Seema MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased nimel.

Laupäeval, 29. aprillil toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents „Tervisekriisist teadlaste ja arstide pilgu läbi."  Korraldajad MTÜ-st Ühinenud Meedikud ja Teadlased on konverentsile kutsunud erinevate riiklike asutuste ja organisatsioonide spetsialiste, et edasi minna ühtsema ühiskonnana. Nii saadeti kutsed poliitikutele, ametnikele, meedikute seltsidele ja kliinikutele, ülikoolidele ja erinevatele organisatsioonidele. 

Akadeemilised konverentsid on üldiselt neutraalseks keskkonnaks oluliste teemade analüüsimisel, mis omakorda aitab ühiskonnal jõuda teaduspõhiste otsusteni laiemalt.

Sel laupäeval esinevad Tallinnas mainekad teadlased ja arstid, et jagada meiega viimastel aastatel aset leidnud tervisekriisi analüüside andmeid. Rohkem infot ettekannete ja esinejate kohta: www.tervisekonverents.ee

Kahjuks näeme täna Eestis, et koroonakriisi ajal võimendunud meediatsensuur on laienenud ka akadeemilisse sfääri. Mitmete arstide seltside liikmetele jäeti konverentsi kutse edastamata, selgitusega „ebasobiv sisu" või et antud konverentsil osalemine ei ole asjakohane või soovitav. Taoline hämmastav järelevalve tervisega seotud asutuste ja nende töötajate poolt paneb küsima, kuidas sellises olukorras saab analüüsida meie kõigi eest tehtud terviseotsuseid ning siduda ühiskonda muutunud olukorras?

Selline tsensuur ei tee au meie haridus- ja teadusasutustele ega ole kindlasti kooskõlas teaduse hea tavaga. Tõeline teadus võimaldab teaduslikke debatte. Tsensuurita. 

Korraldajate hinnangul on tegemist Eesti ajaloo esimese teaduskonverentsiga, millel osalemine on kuulutatud suure osa ametkondade poolt oma töötajatele ebasoovitavaks ning isegi ülikoolide infokandjad keelduvad avaldamast konverentsi toimumise teavet.

Selline tsensuur ei tee au meie haridus- ja teadusasutustele ega ole kindlasti kooskõlas teaduse hea tavaga. Tõeline teadus võimaldab teaduslikke debatte. Tsensuurita. 

Antud konverents annab võimaluse avalikuks aruteluks viimaste teadusuuringute ja statistika valguses. Vaja on vastuseid tekkinud probleemidele ja põhjalikku analüüsi toimunu kohta, et väljuda võimalikust järgmisest kriisist tervemana, seda nii üksikisiku kui ühiskonnana.