Meeleavalduse üleskutse

Neljapäeval, 15. detsembril toimub Eesti valitsuse peakorteri Stenbocki maja ees meeleavaldus kurjuse vastu, mida kujutab endast laste süstimine ilma vanemate loata.

Meeleavaldus algab kell 9.45 ja väljaastumise korraldajaks on Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond.

Eesti Isamaa, Sotsiaaldemokaatide ja Reformierakonna valitsuse sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööminister Peep Peterson saatis 7. detsembril teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks seaduseelnõu, mis kannab nime "sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale" ja tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava" muutmise eelnõu." 

Antud seaduseelnõu, juhul kui see heaks kiidetakse, lubab kooliõel (koolitervishoiuteenuse osutajal) lapse ära rääkida ja talle oma suva järele eksperimentaalseid aineid süstida.

Ministeeriumid peavad seaduseelnõu koos- või mitte-kõlastama kolmapäevaks 14. detsembriks.

Laste lapsevanemate loata süstimise vastu on algatatud allkirjade kogumine.

Viidatud allkirjade kogumise leheküljel on sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööministri ning sotsiaalministeeriumi – eelnõu on valminud sotsiaalministeeriumi ametnike abiga – soovitud kurjuse tuum pikemalt lahti seletatud.

Seaduseelnõu vastu on võtnud sõna õiguskantsler Ülle Madise

Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Toimetas Karol Kallas