Eesti kaitsevägi sõjalistel õppustel. Foto: Kuperjanovi jalaväepataljon/Facebook

Mittetulundusühing Kagu-Eesti Loodusrahvas kogub allkirju kaitseministeeriumi plaani vastu laiendada märkimisväärselt Nursipalu harjutusväljakut Antsla, Rõuge ning Võru vallas. Nende hinnangul põhjustaks see otsest kahju nii kohalikele inimestele, loodusele, ettevõtlusele ning eriti turismile. Petitsiooni on hetkel allkirjastanud üle 7700 inimese.

"Nursipalu harjutusväljaku laiendamine puudutab otseselt 21 majapidamist, mille elanikud peavad oma kodudest lahkuma. Riik ei ole suuteline pakkuma samaväärseid elamistingimusi oma kodudest loobuma sunnitud inimestele. Harjutusväljaku kaudne mõjuala on aga oluliselt suurem, ulatudes Karula rahvuspargi ja Haanja looduspargi külje alla ning hõlmates Timmase ja Keretü looduskaitsealasid," kirjutatakse petitsioonis.

"Kavandatava polügooni mürareostus levib kümnete kilomeetrite kaugusele mõjutades otseselt tuhandeid inimesi, kodu- ning metsloomi, sealhulgas I ja II kaitsekategooria aluseid liike. Juba olemasolevate harjutusväljakute ja polügoonide mõju tasakaalustamiseks tuleks nende ümber metsa majandada püsimetsana (ilma uuendusraieteta), mis summutab müra ja pakub harjutusväljaku rajamise ja kasutamisega sealt taanduma pidanud liikidele elupaiku."

Petitsiooni algatajad leiavad, et harjutusväljaku suurendamine mõjub negatiivselt piirkonna ettevõtlusele, seda eriti Võru maakonnale olulises turismisektoris, aga ka muudes valdkondades, muudab Võrumaa oluliselt vähem atraktiivseks sihtkohaks potentsiaalsetest maksumaksjatest uutele elanikele ning võimendab veelgi ääremaastumist ja elutähtsate teenuste piirkonnast kadumist.

"Eelnevat arvesse võttes on planeeritaval harjutusväljakul oht piirkonna julgeolekut pigem vähendada, majandus- ja looduskeskkonda ning kodanikuväärikust kahjustades," on nad veendunud.

Petitsiooni autorid küll mõistavad, et praegune julgeolekuolukord on keeruline, ent ometi ei suurenda nende arvates Eesti kaitstust inimeste usalduse vähenemine riigi vastu taolise kodanike eluliste huvidega mitte arvestava käitumise tõttu.

"Riigikaitselisi kitsaskohti ei saa ega tohi lahendada kohalike inimeste, ettevõtluse ning unikaalse looduskoosluse arvelt," leiavad nad. 

Nad rõhutavad, et Võrumaa on unikaalne maakond, kus kohtuvad kaks kultuuriruumi, võro ja seto, ning mille märksõnadeks nii kohalike kui ka turistide jaoks on rahu, vaikus, kogukond, traditsioonid ning eripärane, liigirikas ja puhas loodus, mis on unikaalne kogu Euroopa kontekstis.

"Kõiki eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga. Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele on kohalikke elanikke, ettevõtlust ja loodust vähem kahjustavaid alternatiive, mida peab kindlasti analüüsima ja arvesse võtma," kirjutavad nad.

Seetõttu nõuavad nad Nursipalu harjutusvälja laienduse protsessi peatamist ja riigikaitseks vajaliku harjutusala lahenduse leidmise protsessi uut algatamist heade planeerimis- ja kaasamistavade kohaselt.

Petitsiooni toetavad teiste seas ka MTÜ Eesti Metsa Abiks, MTÜ Päästame Eesti Metsad, MTÜ Niilusoo, Heiki Trolla, Inga Raitar, Jaan Tootsen, Kadri Kõusaar, Kaia-Kaire Hunt, Kauksi Ülle, Kerttu Rakke, Mihkel Kunnus, Olavi Ruitlane, Peeter Laurits, Rainer Kuuba, Rea Raus ja Epp Petrone.

Petitsiooni on võimalik allkirjastada siin.

Toimetas Martin Vaher