Alates tänasest jooksevad mitmetel Tallinna ja Tartu tänavatel paiknevatel suurtel digiekraanidel ka Objektiivi klipid, mis annavad oma panuse sotsiaalministeeriumi poolt algatatud ja hashtagi #samapaljuinimene kandvasse kampaaniasse "Kõik on erinevad, aga sama palju inimesed".

Nagu Objektiiv eelmise nädala juhtkirjas nentis, on sotsiaalministeerium oma kampaanias maha vaikinud ainsa inimgrupi, kelle inimsust tõepoolest süstemaatiliselt eiratakse ja jalge alla tallatakse – veel sündimata lapsed.

"Paraku just nendest inimestest, kelle inimsust ühiskonnas massiliselt eitatakse või pisendatakse ja maha trambitakse, sotsiaalministeerium oma kampaanias vaikib, justkui neid ei olekski olemas. Muidugi on see kõike muud kui üllatav, pidades silmas ministeeriumis domineerivaid inimvaenulikke vasakliberaalseid ideoloogilisi hoiakuid, kuid ka tõsiasja, et Vabariigi Valitsus ennekõike sotsiaalministeeriumi näol on konkurentsitult kõige suurem sündimata laste elude hävitaja," osutas Objektiivi toimetus.

Selle puudujäägi korvamiseks tellis Objektiiv omalt poolt tänavatele sotsiaalministeeriumi kampaaniat täiendavad ja ministeeriumi kampaaniaga stilistiliselt harmoneeruvad klipid, mis toovad esile, et kuigi pisikesed ja kaitsetud, on ka veel sündimata lapsed sama palju inimesed.

"Aga kuivõrd sotsiaalministeerium ei taha oma kampaanias kujutada veel sündimata lapsi, kelle inimsust ühiskonnas tõepoolest eitatakse ja kelle elementaarseid inimõigusi jalge alla tallatakse, siis tõime vastavasisulised klipid ise tänavatele," toonitab SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid.

"Loodame, et need klipid aitavad päästa inimeste elusid ning et nende abil saab ühiskonnas pandud kõlama sõnum, et ennekõike on meie ühiskonnas dehumaniseeritud just kõige nõrgemad ja kaitsetumad inimesed, kel puuduvad igasugused võimalused enda eest seista."

Ainuüksi 2018. aastal tapeti Eestis abordiga 3800 last, kusjuures see number ei hõlma abortiivide abil hävitatud elusid. Laste massiline ja riiklikult rahastatud sünnieelne tapmine toimub hoolimata sellest, et õiguskantslergi on tunnistanud, et riik peab kaitsma ka veel sündimata laste õigust elule. Vabariigi Valitsus rahastab iga veel sündimata lapse seadusekohast tapmist vähemalt kahe kolmandiku protseduuri maksumuse ulatuses.

Teiste hulgas jooksevad Objektiivi klipid Tallinnas Foorumi keskuse fassaadil ja Tartus Kvartali keskuse fassaadil olevatel digiekraanidel.

Juhtkiri: kas sünnieelselt tapetud lapsed pole #samapaljuinimesed?