Objektiivi raadiostuudios räägib Ökoriik Eesti eestvedaja ja teadlane Rea Raus kestlikust kasvust, loodushoiust, metsaraiest ning põliste väärtuste tagasitoomisest. Vestlust juhib Markus Järvi.

Ökoriik Eesti eestvedaja ja teadlane Rea Raus kõneleb Objektiivi raadiosaates, kuidas kestlik elukeskkonad toetub põlistele väärtustele ja jätkusuutlikkuse põhiprintsiipidele. Need printsiibid läbivad kõiki valdkondi ja kõiki tasandeid. Rausi hinnangul tuleb vana ja uue mõttemaailma kokkupõrke kohas hakata asju taasmõtestama traditsiooniliste väärtuste kontekstis.

Rausi hinnangul oleme oma keskkonna, looduse ja ka inimsuhted üsna hävingu äärele viinud, ent meile peavad selles kitsikuses abiks ja toeks tulema ka teadus ja tehnika.

Kestliku ja loodustsäästva arengu printsiipidele toetudes räägib Rea Raus väga tõsiste näidete varal ka Eesti metsandus- ja jahipoliitikast, mis neid olulisi põhimõtteid eirab.

Kuulake lisa raadiosaatest.

Käesoleval hooajal valmib Objektiivi raadiosaade meie enda video- ja raadiostuudios. Pereraadio eetris on saade üle nädala reedeti kell 19 ja kordusena laupäeval kell 14. Objektiivi raadiosaadet juhib ja toimetab Markus Järvi.

Maakogu Asutav Kogu: riigiaparaat lähtub otsustes poliitiliste ja äriliste survegruppide huvidest, mitte põhiseadusest

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA
Markus Järvi
Markus Järvi on SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja juhatuse liige. Alates 2018. aasta novembrist on ta portaali Objektiiv peatoimetaja. Ta on lõpetanud Roomas Püha Risti Ülikooli filosoofia ja teoloogia erialal, on abielus ning kolme lapse isa.