Teele Holmberg filmib taamalt konflikti, mille keskmes on tema elukaaslane Florian Hartleb ja nende ühine laps. Holmbergi kolleeg Kadri Napritson-Acuna on tulnud last konflikti keskmest ära viima. Kuvatõmmis Postimehe 9. detsembri 2018 videost (viirutus lisatud)

Õiendus vastavalt Tallinna Ringkonnakohtu otsuse resolutsioonile kohtuasjas nr 2-20-3863

Markus Järvi avaldas artiklites „Fookuses eri: Eesti 200 töötajad osalesid küünilises provokatsioonis, kasutades selleks väikest last", „Fookuses eri: Eesti 200 provokatsioon oli otsene rünnak Eesti kodanike õiguse vastu meelt avaldada" ja „Fookuses: Eesti vajab õiguskeskust põhiseaduslike vabaduste kaitseks", samuti nendes viidatud videotes Teele Holmbergi kohta alljärgneva valeväite:

"Teele Holmberg saatis Kadri Napritson-Acuna lapsele järgi, lahendama olukorda."