Jekaterinburgi elanikud mullu novembris sündimata laste kaitseks meelt avaldamas. Foto: Scanpix

Vene õigeusu kirik kutsub taas valitsust üles kuulutama abordid ebaseaduslikuks ning soovitab seada abordikeelu esmaseks seadusandlikuks prioriteediks.

"Abort tuleb muuta võrdseks mõrvaga," rõhutas riigiduuma uue koosseisu kristlike väärtuste kaitse komisjonile arhimandriit Theothilactes. "Sellele eelnõule tuleb tähelepanu pöörata ja ta lõpuks ka vastu võtta."

Kristlike väärtuste kaitse komisjon kujutab endast duuma alamkoja 46 liikmest koosnevat ühendust, mis käib koos eesmärgiga tagada, et Vene seadused oleksid kooskõlas piibellike moraali ja sündsuse standarditega.

Ühtlasi kritiseeris vaimulik Vene seadust, mis keelab vanemaid lastele vitsa anda ja neid kehaliselt karistada, kuna see on vastuolus Pühakirjaga.

"Me ei tohiks lubada traditsiooniliste kristlike kasvatusviiside keelustamist kodudes, ega ka katseid teha lapsi vanematega võrdseks," ütles ta.

Abort seadustati Venemaal nõukogude ajal ning sellest sai standardne sündivuse kontrolli vahend. Tänaseni on abortide määr elaniku kohta Venemaal üks maailma kõrgemaid ning enamik aborte tehakse riikliku rahastusega.

2015. aasta jaanuaris kõneles patriarh Kirill esmakordselt duuma täiskoosseisu ees ning esines üleskutsega abordile seaduse jõuga vastu astuda.

Mittekristlastest rahvaesindajaid püüdis Kirill veenda viitega Venemaa tõsisele demograafilisele kriisile.

"Kui meil õnnestub vähendada abortide arvu 50 protsendi võrra, saavutaksime stabiilse ja jõulise elanikkonna kasvu," ütles Kirill.

"Argument, et abordikeeld kasvataks nurgataguste abortide arvu on täielik nonsenss. Inimestel tuleb nende operatsioonide eest raha maksta ning meie ülesanne on tõsta seadusliku lapsetapu hind ebaseaduslikuga sama kõrgele. Maksumaksjad ei pea selle eest tasuma."

Patriarhi lõppeesmärk on saavutada üleriigiline abordikeeld, kuid ta pani seadusandjatele südamele alustada sellest, et eemaldada abordi rahastamine kohustuslikust tervisekindlustuse programmist.

Samuti palus ta duumaliikmeid toetada lapsendamise võimalusi ning seista vastu surrogaatemadusele.

Selles suunas on astutud esimesed sammud, samuti töötavad parlamendiliikmed seaduse suunas, mis nõuaks ultraheliuuringu läbimist kõigilt aborti soovivatelt naistelt.

Nad viitavad statistikale, mille valguses kuni 80 protsenti naistest otsustavad mitte teha aborti, kui näevad ekraanil oma last.