Paavst Franciscus. Foto: flickr

Paavst Franciscus pühitseb Ukraina ja Venemaa Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele sel reedel, 25. märtsil Neitsi Maarja kuulutamise suurpühal kell 18 Vatikanis. Püha Isa kutsub maailma piiskoppe, preestreid ning kõiki inimesi ühinema kogu oma hingega ja palvega antud pühitsusega.

"Pühendamise alus ei ole tavaline paavstlik otsus, vaid see on tõeline taevasõnum, mis põhineb 1917. aasta Fatima ilmutustel, Portugalis. Ilmutuste ajal Jumalaema palus Venemaa pühendamist oma Puhtaimale Südamele, mis oleks justkui eeltingimus rahule, vastasel juhul leviksid eksimused, sõjad ja tagakiusamised kogu maailmas," kirjutab piiskop Philippe Jourdan oma läkituses.

Fatima ilmutusest osa saanud kolme lapse – Lucita, Francisco ja Jacinta – sõnul ütles Jumalaema neile 17. juunil 1917: "Ma tulen, et paluda Venemaa Pühitsemist oma Puhtaimale Südamele. Kui inimesed mu palve täidavad, siis Venemaa pöördub ja maailmas valitseb rahu."

Täiendavalt oli Jumalaema lastele 13. juulil 1917 öelnud, et kui Tema palvet ei täideta, siis Venemaa "levitab oma eksimusi üle kogu maailma, põhjustades sõdu ja kiriku tagakiusamist. Head surevad märtrisurma, Püha Isa peab palju kannatama ning mitmed riigid hävitatakse. Lõpuks minu Puhtaim Süda võidutseb. Püha Isa pühitseb Venemaa mulle ning ta pöördub ning maailmale kingitakse rahuaeg."

Piiskop Jourdan selgitab, et pärast Fatima ilmutusi on mitmed paavstid korduvalt läbi viinud pühendamisi Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele:

"Esimesena paavst Pius XII aastal 1942. Lisaks ta kirjutas Venemaa pühendamisest oma 1952. aasta apostellikus kirjas "Sacro vergente anno". Pühad paavstid Paulus VI 1964. aastal ning Johannes Paulus II aastatel 1981, 1982 ning 1984 uuendasid Venemaa pühendamist Jumalaemale. See viimane pühendamine püha paavst Johannes Paulus II poolt 1984. aastal on ka kõige tuntuim, mida ta päris keerulisel ajal viis läbi Püha Peetruse väljakul ühtsuses kõikide maailma piiskoppidega. Seda oli palunud paavstilt eelnevalt Jumala sulane orduõde Lucia, üks ilmutuse tunnistajatest Fatimas, kes hiljem kinnitas, et see 1984. aasta pühendamine vastas Fatima ilmutuses väljendatud Jumalaema soovile. Nagu me teame, pärast seda pühendamist sõda ei puhkenud Venemaal ja mõned aastad hiljem lagunes Nõukogude Liit."

"Ukraina sõja traagilisel ajal milles me praegu elame, paavst Franciscus peab vajalikuks uuendada Venemaa pühendamist Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele kaasates palvesse ka Ukrainat," põhjendab piiskop Jourdan.

"Nagu Jumalaema ise palus Fatimas, sellega peavad ühinema kõik maailma katoliku piiskopid, igaüks oma katedraalis või piiskopkonnas ja nendega niisamuti kõik preestrid. See kutse laieneb ka kõikidele usklikele ja hea tahtega inimestele, kes soovivad selle pühendamisega ühineda. See laieneb ka neile, kes ei jaga kristlikku usku või ei pea ennast usklikuks, sest rahu on selline vara, mida iga inimene soovib ja otsib."

"Armsad vennad ja õed, ma palun, et iga Eesti katoliiklane võtaks mõned minutid sel reedel kell 18.00, ükskõik kus ta sel hetkel asub: kodus, kirikus, tööl, tänaval või mujal ja loeks Neitsi Maarja Puhtamaile Südamele pühendumise palvet, mida me varsti Rooma-Katoliku Kirikus avaldame. Kuid loomulikult võib selle asemel palvetada mõnda teist Maarja palvet (nt roosipärga) ning sellisel viisil ühineda Püha Isaga ja kõigi katoliiklastega palvesse," kutsub piiskop üles inimesi pühitsemises osalema.

Samal ajal viib paavsti saadikuna pühitsuse Fatimas läbi ka kardinal Konrad Krajewski. Hiljem lisas paavst Franciscus veel, et pühitseb Jumalaema Pärispatuta Südamele lisaks Venemaale ja Ukrainale ka kogu inimkonna.

"Hoidkem eriti oma palves meie Ukraina vendi ja õdesid, kes praegu kannatavad sõja tõttu või kes neist on kaotanud kodu ja elavad praegu meie seas. Ja palvetagem lakkamatult rahu eest! Sancta Maria, Regina Pacis, ora por nobis! Püha Neitsi Maarja, Rahu Kuninganna, palu meie eest," lõpetas piiskop oma läkituse palvega.

Toimetas Martin Vaher