Foto: Piqsels

USA George Masoni Ülikoolis abiprofessorina töötava inimarengu ja perekonna teadlase Bethany Letiecqi sõnul mängib abieluäärmuslus valge heteropatriarhaalse ülemvõimluse moodustamisel võtmerolli.  

Letiecqi uuring, mis kannab pealkirja "Valge heteropatriarhaalse ülemvõimluse, abielu fundamentalismi ja perekonna sisese ebavõrdsuse tagamise mehhanismide teooria moodustamine" avaldati teadusajakirjas "Journal of Marriage and Family" (Abielu ja perekonna ajakiri), vahendab Fox News.

Teadustöö pealkirja lihtsamas keeles lahti seletades võib järeldada:

  • Vastassugupoolega loomulik suguline läbikäimine on valgete meeste ülemvõimluse kehtestamise vahend.
  • Loomulikku abiellu uskumine on võrreldav usupimeduse ja religioosse fanatismiga.
  • Valgete inimeste loomulik abielu on naiste ja kõigi teiste vähemuste ebavõrdsuse kehtestamise vahend. 

Tänases teadusmaailmas saab mingist uurimusest kehtiv teadus siis kui see avaldatatakse mõnes tunnustatud teadusajakirjas. Wiley'i teaduskirjastuse konsortsiumisse kuuluv "Abielu ja perekonna ajakiri" seda on.

Bethany Letiecq Foto: Bethany Letiecq/X

Perekonnateadlase sõnul "võib abielufundamentalismi selgitada ideoloogilise- ja kultuurinähtumusena, mille järgijad tunnistavad kahe vanemaga abielus perekondade ülimuslikkust. Kuid samas on tegemist peidetud elik teadvustamata valge heteropatriarhaalse perekonna ülimuslikkuse koetisliku (strukturaalse) masinavärgiga, mis täidab Ameerika Ühendriikides tähtsat olemuslikku perekonna ebavõrdsuse taastootmise ja säilitamise rolli," selgitab Letiecq oma perekonna teooriat.

Lühemalt: loomuliku perekonna pidamine ühiskonna alustalaks on usupimedus. Valged loomulikud perekonnad on alati ebavõrdsed ja need taastoodavad nii naiste kui rasside ebavõrdsust.

Abiprofessor väidab oma uuringus, et ta on paiksooline (cisgender), elab koos meesterahvast partneriga, kellega ta ei ole abielus ja nad kasvatavad koos lapsi.

Uut pereteooriat selgitavas uurimuses kirjutab Letiecq: 

"Ma lähtusin kõikehõlmavate suundumuste, koetislike rõhumiste ja ebavõrdsete võimusuhete, mis kõik annavad eelise valgele heteropatriarhaalsele tuumikperekonnale ja suruvad oma perekoetise ning suhte sotsiaalse seisundiga ühiskonna äärealadele kõik ülejäänud, piiritlemisel naisõigusluse kriitilisest teooriast ning intersektsionaalsetest taristustest." 

Üks järgnev väide kõlab:

"Alates koloniseerimisest on abielufundamentalism muudetud seaduste, poliitikate ja praktikate kaudu institutsiooniks, mis tagab teenimatud eelised valgele heteroseksuaalsele tuumikperekonnale ja samaaegselt surub teiste hulgas ühiskonna äärealadele mustad-, põlisrahvaste-, sisserändajate-, üksikemade-, omasooiharate naiste ja meeste, mõlema soo iharate, soomuutjate, seksiveidrike ja oma seksuaalsuse kohta küsimusi esitavate (LGBTQ+; tähestikurahva) perekonnad."

Oma teooria kokkuvõtteks leiab pereteadlane, et valgete inimeste abielu fundamentalism toodab ebavõrdsust ja õigluse pärast tuleb sellest vabaneda.

Nõndanimetatud "kriitilise teooria", millele toetub Letiecq, taga on Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu luure ja julgeolekuorganisatsioonide teabeoperatsioonide "surnud käsi", mille haldamise on tänaseks võtnud üle Hiina Rahvabariik ning mille eesmärgiks on lääne ühiskondade hävitamine.

Toimetas Karol Kallas