Läinud aasta lõpus kuulutasid Poola katoliku piiskopid ja president Andrzei Duda Jeesus Kristuse Poola kuningaks ning palusid tal valitseda oma riigi, rahva ja selle poliitiliste liidrite üle.

22. novembril Krakowis toimunud tseremoonia käigus palvetasid piiskopid koos kogudusega: "Surematu ajastute kuningas Jeesus Kristus! Meie, poolakad, seisame Su ees ning tunnistame Sinu valitsust, alistume Sinu seadusele ning usaldame Sinu kätte oma kodumaa ja kogu rahva."

Koos palusid kirikujuhid ja kokkutulnud inimesed Jeesuselt andeks oma patud "ning eriliselt [selle], et me oleme taganenud pühast usust, et meil on puudu armastusest Sinu ja ligimeste vastu."

"Me ütleme lahti kuradist ja kõigist tema tegudest," vahendab Breitbart.

"Me usaldame Sinu kätte Poola rahva ja Poola juhid. Kasutagu nad oma meelevalda õiglaselt ja ausalt ning vastavuses Sinu käskudega."

Nad palusid: "Valitse meie üle, Kristus! Valitse meie kodumaa üle ja valitse kõikide rahvaste seas – kõige pühama Kolmainsuse suurimaks auks ning inimkonna pääsemise nimel."

Äsja avaldatud statistika järgi kasvas kirikute külastajate osakaal 2015. aastal Poolas 39,1 protsendi juurest 39,8 protsendi tasemele.

Pilt tseremoonialt. Ekraanitõmmis