Varro Vooglaid kõnelemas 3. veebruaril 2022 Toompeal, Rüütelkonna maja ees toimunud koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel. Foto: Veiko Vihuri

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) algatas Varro Vooglaidi suhtes väärteomenetluse, kahtlustades teda avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete rikkumises.

PPA saatis reedel, 13. mail Vooglaidile kutse ilmuda 19. mai hommikul menetlusaluse isikuna jaoskonda ülekuulamisele, sest tema suhtes on algatatud väärteomenetlus.

Menetlus on algatatud tuginedes karistrusseadustiku paragrahv 2641 lõikele 1, mille kohaselt võib avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete rikkumise eiramise eest karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Et üks trahviühik on 4 eurot, on kõnealuse väärteokoosseisuga ette nähtud maksimaalseks trahvimääraks 800 eurot.

Vooglaid on olnud nii mullu 23. oktoobril Vabaduse väljakul toimunud suure koroonapiirangute vastase meeleavalduse, Stenbocki maja ees toimunud pikettide kui ka tänavu 3. veebruaril Toompeal, Rüütelkonna maja ees toimud meeleavalduse korraldamise eest vastutav isik.

Tema sõnul pole talle aga teada, millises väärteos politsei teda täpsemalt kahtlustab.

"Olen küsinud selle kohta selgitust, et saaksin ülekuulamiseks kohaselt valmistuda, aga seni pole mulle täiendavat infot antud – ka mitte selle kohta, millise meeleavalduse või piketiga seonduvalt ma olen PPA arvates väärteo toime pannud," ütles SAPTK juhataja.

"Kahtlustus on kahtlemata ootamatu, kuna nii meeleavalduste kui ka pikettide korraldamisel oleme teinud politseiga tihedat koostööd ja siiani ei ole politsei meie korraldatud avalike koosolekutega seonduvalt teinud mitte ühtki etteheidet – vastupidi, korudvalt on kinnitatud, et meie poolne korraldus on olnud väga korrektne ja selle eest on väljendatud ka tänu," lisas Vooglaid.

Tähelepanuväärselt saatis kutse ilmuda ülekuulamisele vanemväärteomenetleja Kristel Proos, kelle poolt sama paragrahvi alusel algatatud väärteomenetluse käigus tehtud trahvi on kohus vähemalt ühel juhul juba õigusvastaseks tunnistanud.

Nimelt tühistas Harju Maakohus 2021. aasta oktoobris Liis Jürinele sama aasta aprillis Toompeal ja Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusele inimeste kutsumise eest PPA poolt määratud 160 eurose trahvi ning mõistis tema kasuks politseilt välja ka õigusabikulud 2040 eurot.

SAPTK õiguskeskuse juhatajana on Vooglaid aidanud Harju Maakohtus vaidlustada PPA poolt teises väärteomenetluses sama paragrahvi alusel määratud trahvi ning saavutanud samuti trahvi õigusvastaseks tunnistamise ja tühistamise.