Pilt: cv.ee

Politsei- ja Piirivalveameti kriisideks valmisoleku büroo soovib ametisse palgata massisisserände asjatundja

Tööotsinguportaali cv.ee lehelt leiab kuulutuse, milles lubatakse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) suureviisilise sisserände tulevasele asjatundjale palka 2885 eurot kuus. 

Tulevase töökoha puhul on tegemist europrojektiga ehk väga suure arvu inimeste üle Eesti piiri valgumise asjatundja pidamist rahastavad Euroopa Liit, täpsemalt selle varjupaiga-, rände- ja integratsioonifond (AMIF) ning siseministeerium.

Eksperdi ülesandeks on tagada ühekorraga nii PPA kui Eesti riigi valmisolek sisserändajate uputuseks ja turvalisem Eesti sisserändajatele ning riigis elavatele inimestele. 

PPA näeb massisisserännet eelkõige kriisina. Eksperdi ülesandeks on analüüsida PPA valmisolekut suuremahuliste tulnukate saabumiseks ja planeerida tegevusi sisserände haldamise võimekuse tõstmiseks.

Töötajal peaks olema politseivaldkonna kõrgharidus, kuid see pole peamine ja lubatakse politseihariduse omandamist töö kõrvalt. 

PPA sõnul on nende "organisatsioon keha ja vaimu toetav". Nädalas peab massisisserändeametnik kaks tundi tööajast tegelema enda füüsilise treenimisega. Uuele töötajale pakutakse psühhiaatri abi.

Projekt on tähtajaline ja kestab kuni 2026. aasta viimase päevani.

Toimetas Karol Kallas