Poola konservatiivne valitsus on väljastanud ingliskeelsete subtiitritega vapustava video migratsioonikriisi mõjust Euroopale, aga ka Euroopa Liidu rollist selle edendamisel.

Siseministeeriumis valminud video algab kaadritega üle Euroopa aasade ja väljade valguvatest sisserändajate summadest ning neid abitult takistada püüdvatest üksikutest korravalvuritest.

Ekraanilt vilksatab läbi terve trobikond ajalehepealkirju, milles figureerivad Saksa kantsleri kohusetäitja Angela Merkel, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

Videos rõhutatakse Euroopa Liidu liidrite vankumatut tahet migrandid kohustuslikus korras ja kvootide alusel kogu kontinenti mööda laiali jaotada – plaan, millele Õiguse ja Õigluse valitsus visalt vastu paneb.

Esile tuuakse tõsiasi, et nn pagulastena on Euroopasse imbunud terroriorganisatsioonidega seotud isikuid, kelle tegevuse kibedateks viljadeks on muuhulgas rünnakud Londonis, Berliinis ja Barcelonas.

"See probleem seondub [Lääne-]Euroopas … aastakümneid viljeletud multikultuurilisuse ja poliitilise korrektsusega," selgitab videos Poola siseminister Mariusz Błaszczak.

Video lõpus väljendatakse lootust, et Poola eeskuju oma piiride kaitsmisel ning poolakatest piirivalvurite abi veel 18 riigis kannab vilja ning Euroopa Liidu ladvikule jõuab kohale, et pagulaskvoodid ei lähe läbi.