Ehmunud tüdruk tahvli ees. Foto: Bigstockphoto.com

Ajalehe Postimees juhtkirjas märgitakse, et 21. sajandil ei saa Eesti Vabariigis tüdrukutelt nõuda koolivormi osana seeliku kandmist, kuna põhiseadus keelab soolise diskrimineerimise. Pealegi annavad sajanditagused jäigad reeglid äraspidise tulemuse.

"Algklassitüdrukute seeliku kandmise kohustust Peetri põhikoolis, millest Postimees kirjutab, ei saa põhjendada nii, et "kunstnik kujundas ja pükse ei nähtud ette". Kui tüdrukuid, kes tahavad pükse kanda, oleks mõni üksik, ei saa neid seelikusse sundida. Isegi mitte ühtainsat tüdrukut," öeldakse Postimehe juhtkirjas ja lisatakse:

"Kardetavasti on seelikunõue vastuolus ka põhiseaduse mõttega: Eesti Vabariigis ei tohi kedagi diskrimineerida soo tõttu."

"Sajanditaguste jäikade reeglitega võib kergesti saavutada äraspidise tulemuse," hoiatab Postimees. "Jäägem oma normide ja mõtetega siiski 21. sajandisse."

8. märtsil kirjutas Postimees, et võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta hinnangul diskrimineerib Harjumaa Rae valla Peetri põhikool tüdrukuid ja olukorra jätkudes võivad pered nõuda moraalse kahju hüvitamist kuni 10 000 euro ulatuses.

Nimelt kehtib koolis nõue, mille kohaselt peavad algklasside tüdrukud kandma koolivormi osana seelikut.