Jaak Valge ja Andres Aule. Fotokollaaž: Objektiiv

Eile jõustus Harju Maakohtu otsus, mis tühistas Politsei- ja Piirivalveameti poolt Jaak Valge ja Andres Aule suhtes langetatud trahviotsuse, kuna PPA loobus otsuse edasikaebamisest. Jaak Valge kaitsel seisis SAPTK õiguskeskus, Andres Aule esindas ennast kohtus ise.

Polistei- ja Piirivalveamet ei kaevanud edasi Harju Maakohtu otsust, mis tühistas väärteomenetluses Aulele ja Valgele määratud trahvi selle eest, et nad paigaldasid möödunud aasta juulis Tallinna Kirjanike Maja seinale Juhan Smuuli bareljeefi kõrval asuvasse lipuhoidikusse Eesti NSV lipu, protestides sellega nõukogude võimu propagandisti ja teostaja jätkuva austamise vastu avalikus ruumis. Seeläbi Harju Maakohtu otsus jõustus.

Vooglaid: kes ja kuidas riigivõimu kuritarvituste eest vastutab?

SAPTK õiguskeskuse kaudu Jaak Valge kaitsel seisnud parlamendisaadiku ja õiguskeskuse juhataja Varro Vooglaidi sõnul on sõna-, väljendus- ja meelsusvabaduse seisukohast tegu väga olulise otsusega. 

"Sellest nähtub, et PPA ei või inimesi trahvida lihtsalt selle eest, et nad väljendavad meelt viisil, mis võib kedagi häirida. PPA püüab järjepidevalt endale haarata üha laiemat voli meeleavaldusi õigusvastaseks kuulutada, aga kõnealuse kohtuotsusega sai see püüdlus selge tagasilöögi," kommenteerib Vooglaid.

Vooglaidi sõnul oli kohtu otsus ootuspärane, kuna PPA tehtud trahviotsus oli tema hinnangul ilmselgelt õigusvastane. 

"Seetõttu on arusaadav, miks PPA ei vaidlustanud esimese astme kohtu otsust – sellega oleks saavutatud vaid iseenda veelgi suurem häbistamine," nendib Vooglaid Objektiivile. 

"Küsimuseks jääb, kes ja kuidas selliste PPA poolsete riigivõimu kuritarvituste eest vastutab? Kas siseminister? PPA peadirektor? See politseiametnik, kes ebaseadusliku trahviotsuse tegi? Või ongi nii, et Eestis võib politsei inimesi ilmselgelt õigusvastaselt väärteos süüdi mõista ja kui siis kohus tuvastab süüdi mõistetud isikute kaebuse peale PPA käitumise õigusvastasuse, ei järgnegi mitte kellelegi mitte mingisugust vastutust? Sellisel juhul ei saa paraku rääkida Eestist kui õigusriigist," tunnistab SAPTK juht ja riigikogu liige.

Aule: nüüd on selge – me ei ole õigust rikkunud

Andres Aule meenutab sotsiaalmeedias, kuidas nad jaanuaris võitsid koos Valgega Harju Maakohtus Politsei- ja Piirivalveametit, kes määras neile trahvi väljendusvabaduse kasutamise eest. 

"Täpsemalt, 22. juulil 2023 üldsuse tähelepanu juhtimise eest sellele, et Tallinna vanalinnas ripub jätkuvalt austusavaldus kirjanik Smuulile, kes peale oma kirjandusliku panuse oli ka aktiivne Nõukogude võimu esindaja ja teostaja, muu hulgas osales küüditamises operatiivgrupi liikmena ja oli hiljem kommunistliku partei tippjuhtkonnas," kirjutas Aule, jätkates, et kohus otsustas, et tema ega Jaagu tegevuses väärteo koosseisu ei olnud.

"Veel kohtusaalis märkis PPA esindaja võrdlemisi õpetlikus toonis, et mina ja Jaak Valge ei soovi aru saada sellest, et me valesti tegime. Tundub, et lõpuks on PPA ise oma eksimust tunnistanud ja otsustanud esimese astme kohtuotsust Riigikohtusse mitte edasi kaevata (apellatsiooniastet ei olnud selle kohtuotsuse puhul ette nähtud). Täna jõustus meid õigeks mõistev kohtuotsus. Me ei ole õigust rikkunud. Aitäh kõigile, kes kaasa elasid," rõõmustas Aule sotsiaalmeedias.

Ta lisas: „Eestis saab veel arutleda väljendusvabaduse ja selle hiiliva kitsendamise üle. Ohtudest, mis kaasnevad kodanikuõiguste piiramisega – olenemata selle piiramise vormist –, ei ole Eesti ajalooga riigis sugugi liigne rääkida. Vahest oleks niisugune avalik arutelu teretulnud ja ärgitaks kaasa mõtlema nii PPAd kui kogu ühiskonda."

SAPTK õiguskeskus on olnud abiks mitmetes põhimõttelise tähtsusega kohtuvaidlustes, töötades jätkuvalt sõna- ja veendumustevabaduse kaitsel. 

SAPTK õiguskeskuse toetuseks saab teha annetuse, kasutades järgmisi rekvisiite: Makse saaja: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks; kontonumber: EE437700771007848727; selgitus: toetus SAPTK õiguskeskusel.