Katoliku preester Matthieu Raffray (vasakul) kohtumisel paavst Franciscusega. Foto: Matthieu Raffray/X

Prantsuse soolise võrdõiguslikkuse ning diskrimineerimise vastase võitluse minister Aurore Bergé palus ministeeriumitevahelisel LGBT-viha vastasel organisatsioonil pöörduda riigiprokuröri poole, et esitada süüdistus katoliku preestri Matthieu Raffray vastu, kuna too nimetas homoseksuaalseid suhteid patusteks ning homoseksuaalsust nõrkuseks.

Katoliikliku traditsiooni kaitsel seisva Hea Karjase Instituudi preester Matthieu Raffray postitas 15. märtsil sotsiaalmeediaplatvormile Instagram ühe video, milles ta julgustas usklikke võitlema oma nõrkuste ja patuste kalduvuste vastu, vahendab Catholic News Agency.

Selles videos kasutab ta homoseksuaalsust ühe näitena teiste seas, öeldes, et samasooline atraktsioon on nõrkus, mille vastu tuleb võidelda, nii nagu ka iga teise patu vastu: "Meil kõigil on nõrkusi: neil, kes on ahned, neil, kes on vihased, neil, kellel on homoseksuaalsed kalduvused."

Raffray selgitas, et igal inimesel on omaenda relvad, millega seda võitlust pidada, kuid saatan veenab inimesi selles, et see võitlus on liiga raske, mistõttu ei ole mõtet üldse vastu hakata. Ta julgustas vaatajaid seda saatana valet mitte uskuma.

Selle video mõistsid aga hukka mitmed LGBT-organisatsioonid ning Prantsuse soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise vastase võitluse minister Aurore Bergé nimetas preestri seisukohta vastuvõetamatuks.

Bergé teatas sotsiaalmeedias, et ta palus Ministeeriumitevahelisel Delegatsioonil Rassismi, Antisemitismi ja LGBT-viha Vastaseks Võitluseks (DILCRAH) teavitada riigiprokuröri väidetavast seaduse rikkumisest. "Seistes silmitsi vihkamisega ei kavatse ma millestki mööda vaadata, ükskõik, mis see ka poleks," lisas ta.

DILCRAH omakorda teatas sotsiaalmeedias, et ministri sõnum on nendeni jõudnud ning nad on teavitanud prokuröri Raffray poolt sotsiaalmeedias tehtud "homofoobsetest kommentaaridest". Oma postituses toonitas organisatsioon, et "niinimetatud konversiooniteraapia [teraapia, millega üritatakse muuta inimese seksuaalset orientatsiooni – toim.] on olnud ebaseaduslik alates aastast 2022." Samuti leiavad nad, et rääkimine homoseksuaalsusest kui nõrkusest on "häbiväärne".

Intervjuus Prantsuse katoliiklikule ajakirjale Famille Chrétienne (Kristlik Perekond) selgitas Raffray, et see video käsitles kiusatusi üldiselt: "Ma tahtsin selgelt väljendada seda, et me ei pea andma järele kõigile oma kiusatustele, kõigile oma ihadele."

"Homoseksuaalsed teod kujutavad endast pattu, kuid ma leian, et inimesed ei tea enam, mis patt üldse on. Patu hukka mõistmine ei ole sama, mis inimese hukka mõistmine, kes seda sooritab," toonitas ta.

"Mind oleks võinud süüdistada, kui ma oleksin öelnud midagi rohmakat või haiget tegevat. See ei ole aga üldse nii. Mitte ainult pole ma mitte homofoobne, vaid preestrina olen ma sel teemal rääkides hoolikas ka keelekasutuse osas, kuna ma tean, et tegemist on tundliku teemaga ning inimesed võivad kergesti haiget saada," selgitas preester.

Tema sõnul ei ole kaalul mitte see, mis teda puudutab, vaid vabadus olla tänapäeval kristlane: "Ma loodan, et kõik usklikud mõistavad, et rünnaku all on kristlik moraal ning kogu kirik."

Raffray lisas veel, et ta on saanud positiivseid kommentaare ka homoseksuaalidelt, kes on tänanud teda selle eest, mida ta ütles. "See on tõene kõne. Kui mõned ei soovi kuulata kiriku õpetust, siis keegi ei sunni neid. Kuid paljud inimesed kannatavad ning vajavad seda diskursust kirikult, mis aitab neil mitte langeda homoseksuaalsuse või mõne muu iha orjusesse," ütles ta kokkuvõtvalt.

Katoliku kiriku õpetuse kohaselt on "homoseksuaalsed teod oma seesmise loomu poolest korravastased", kuna nad rikuvad loomuseadust, sest välistavad suguaktis elu edasiandmise ja tõelise tundelise ja sugulise teineteise täiendamise. Seetõttu kujutavad nad endast "ränka eksimust" ning "neid ei tohi mingil juhul heaks kiita".

Samas nenditakse katoliku kiriku katekismuses, et "need objektiivselt korrastamata kalduvused on enamikule neist katsumuseks" ning et "neid isikuid tuleb kohelda austuse, kaastunde ning taktitundega".

Samuti tuleb hoiduda nende mingil moel ebaõiglasest tagaplaanile surumisest, kuna ka need inimesed on kutsutud oma elus täitma Jumala tahet ning juhul, kui nad on kristlased, ühendama oma kalduvustest tulenevad raskused Kristuse ristiohvriga.

Samas rõhutatakse aga ka selgelt, et "homoseksuaalsed inimesed on kutsutud pidama karskust" ning enesevalitsemise vooruse läbi sisemist vabadust kasvatades otsustavalt lähenema kristlikule täiusele.

Homoõiguslaste löögi alla sattunud isa Matthieu Raffray on Prantsusmaal tuntud preester, kes levitab oma sõnumit eelkõige noortele sotsiaalmeedias. Tal on Instagramis enam kui 66 600 jälgijat ning kümneid tuhaneid jälgijaid ka teistel (sotsiaal)meedia platvormidel nagu YouTube ja X (endine Twitter).

Ta võitleb abordi vastu ning pereväärtuste eest ning on avaldanud raamatud "Progressivismi müüdid ja valed" ning "Suurim lahing", milles ta üritab vastata elu fundamentaalsetele ja eksistentsiaalsetele küsimustele. Tal on doktorikraad filosoofias ning ta õpetab Roomas Paavstlikus Püha Aquino Thomase Ülikoolis.

Toimetas Martin Vaher