Foto: Piqsels

Prantsusmaa kohus otsustas hiljuti, et juurdepääsu ilmavõrgu pornolehtedele, mis ei piira alaealiste ligipääsu, võib interneti teenusepakkuja tõkestada iseseisvalt.

Prantsusmaal pornot näitavad leheküljed peavad alates septembrist paigaldama oma platvormile erirakenduse, millega tagatakse, et nende sisule ei pääse ligi alaealised. Prantsusmaa kassatsioonikohus otsustas hiljuti, et riigil on õigus piirata ligipääsu üheksale sündsusetu sisuga leheküljele, mis selliseid tõkendeid ei kasuta, vahendab Christian Network Europe.

Kaks Prantsusmaa lastekaitseorganisatsiooni nõudsid sellistele pornolehekülgedele ligipääsu tõkestamist, mis ei nõua kasutajatelt nende vanuse tuvastamist. Lastekaitsjad pöördusid kohtusse, kuid mitu kohtuastet lükkasid nende soovi tagasi. Kassatsioonikohus leidis 18. oktoobril, et lastekaitsjatel on porno tõkestamise nõudmiseks õigus ja kehtestas piirangud üheksale pornokeskkonnale. 

Kassatsioonikohtu otsuse kohaselt vastutavad võrgus leviva sisu eest ka internetiteenuste pakkujad ja seda isegi siis kui nad ise ei ole veebilehtede omanikud. Kohtuotsus annab internetiteenuse pakkujale õiguse piirata ligipääsu tetatud ilmavõrgukeskkondadele iseseisvalt ja selleks pole vaja konkreetse veebilehe omaniku nõusolekut.

Kassatsioonikohtu otsus tähendab, et apellatsioonikohus peab varem lastekaitsjate kahjuks langetatud otsuse uuesti üle vaatama. Alates 2020. aastast on Prantsusmaal levivad pornoleheküljed kohustatud tuvastama kasutajate vanuse.

Küberkiusamine

17. oktoobril kiitis rahvusassamblee esimesel lugemisel edasiseks arutamiseks heaks nõndanimetatud digiruumi regulatsioonide seaduse (SREN). Seaduse eesmärgiks on piirata küberkiusamist, internetipettusi ja laste ligipääsu pornole. Prantsusmaa senat kiitis SREN-i heaks juba juulis.

Detsembris täpsustatakse eeldatavalt SREN-i viisil, mis peaks tagama, et inimeste ilmavõrgu vabadusi ei piirata õigustamatult.

Teave

Seadust peetakse oluliseks, kuna uuringud näitavad, et paljud alaealised saavad oma esimesed teadmised seksuaalsuse kohta pornolehekülgedelt. Samuti näitavad Prantsusmaa noori toetavate organisatsioonide andmed, et teismeliste seksuaal-, emotsionaalne ja suhete haridus jätab tõsiselt soovida.

16- kuni 20-aastased kooliõpilased peaksid haridusprogrammi järele käima 36-s seksuaalhariduse tunnis. Keskmiselt käib üks teismeline ja noor inimene sellistes tundides 3,2 korda. Osutatud tundide asemel otsitakse vastuseid suguühet puudutavatele küsimustele pornolehekülgedelt ja sotsiaalvõrgustikest.

Tulemuseks on olukord, kus 37 protsenti Prantsusmaa noortest on kogenud teiste noorte poolt seksistlikku või seksuaalset vägivalda.

Uuringud näitavad, et pea üks kolmest lapsest puutub pornoga kokku enne 12. eluaastat. 42 protsenti poistest ja 29 protsenti tüdrukutest väidavad, et nad tarvitavad pornot seksikäitumise õppimiseks. 27 protsenti noortest arvab, et poiste seksuaaltungi pole võimalik taltsutada ja 25 protsenti leiab, et tüdrukud võivad nautida sunnitud seksuaalvahekordi. 

Samuti tunnevad noored, et nad on kohustatud täitma oma partnerite seksuaalseid soove. Kaaslasele meeldimise eesmärgil on suguühtega nõustunud 44 protsenti noortest. Lastekaitsjad osutavad, et noortel pole täit arusaamist, mida tähendab seksuaalne nõusolek.

Mõned vabaühendused ja organisatsioonid leiavad, et SREN selle senisel kujul kujutab otsest ohtu ilmavõrgu- ja sõnavabadusele.

Toimetas Karol Kallas