Pariisi tänavapilti ilmestab sealse suurmošee minarett, mis on ühtlasi märk Prantsuse kasvavast moslemipopulatsioonist. Foto: Bigstockphoto.com

Uue uuringu kohaselt on Prantsusmaal praegu 18- kuni 29-aastaste vanuserühmas sama palju praktiseerivaid moslemeid kui praktiseerivaid katoliiklasi.

2018. aastal määratles end 32 protsenti prantslastest roomakatoliku kiriku liikmetena. Samas nendest 19 protsenti ütlesid, et nad ei praktiseeri oma usku ning 7 protsenti osalevad jumalateenistusel vaid korra kuus.

Need andmed põhinevad sotsioloogide Claude Dargenti ja Oliver Gallandi uuringul, milles nad võrdlesid tänapäevaseid näitajaid 1981. aasta omadega, mil katoliiklastena määratles end tervelt 70 protsenti prantslastest ning 17 protsenti praktiseerisid oma usku regulaarselt.

Üks silmatorkavamaid trende nende andmete puhul on tohutu generatsioonide vaheline lahknevus oma usu aktiivse praktiseerimises osas. 18- kuni 29-aastastest prantsuse katoliiklastest ütles kõigest kolm protsenti (sic!), et nad praktiseerivad oma usku, samas kui üle 70-aastaste puhul väitis seda 16 protsenti.

Islam täidab kristlusest jäänud tühimiku

Samal ajal kui katoliiklus on Prantsusmaal hääbumas, on teised religioonid asunud tekkinud tühimikku täitma. Seejuures on kristlust kõige agressiivsemalt asendamas just islam – ligikaudu 14 protsenti Prantsuse kodanikest määratleb end moslemitena ning 18- kuni 29-aastaste vanusegrupis on praktiseerivaid moslemeid sama palju kui praktiseerivaid katoliiklasi.

Suur rahvastikuvahetus

Traditsiooniliselt katoliikliku Prantsusmaa islamiseerumise kohta on sõna võtnud ka Strasbourgi peapiiskop Luc Ravel, kes on seostanud seda trendi Prantsuse rahvastiku kooseisu kiire muutumisega: "Moslemid teavad väga hästi, et nende sündimus on sellisel tasemel, et… nad nimetavad seda suureks rahvastikuvahetuseks. Nad ütlevad teile väga rahulikul ja positiivsel viisil, et 'ühel päeval kuulub see kõik meile'."

Suure rahvastikuvahetuse teooria töötas oma samanimelise raamatu jaoks välja Prantsuse kirjanik Renaud Camus ning selle keskmes on uskumus, et globalistliku eliidi eestvedamisel asendatakse massiimmigratsiooni teel valgenahaline kristlik-katoliiklik rahvastik nii Prantsusmaal kui Euroopas laiemalt mõne inimpõlve jooksul järk-järgult mitteeuropiidse rahvaga, mis pärineb eelkõige araabia maadest ehk Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast aga ka Mustast Aafrikast.

Kuigi liberaalid, globalistid ja peavoolumeedia on tembeldanud selle kõigest vandenõuteooriaks, usub sellesse Prantsuse mõttekoja Fondation Jean-Jaurès ja veebilehe Conspiracy Watch uuringu kohaselt vähemalt 25 protsenti prantslastest.

Allikas: Pew Research Center

Suure rahvastikuvahetuse teooriat toetab ka USA sõltumatu uurimiskeskuse Pew demograafiline uurimus "Euroopa kasvav moslemipopulatsioon", mille kohaselt moodustaks moslemipopulatsioon kõrge rände stsenaariumi kohaselt aastaks 2050 koguni 18% Prantsuse rahvastikust ning 14% Euroopa rahvastikust. Seejuures kerkiks moslemite osakaal Rootsi rahvastikust rekordilise 30,6 protsendini.

Peamine allikas: Voice of Europe

Toimetas Martin Vaher

Demograafilised faktid kinnitavad hääbuva Euroopa kiiret islamiseerumist