Venemaa president Vladimir Putin ning Piotr ja Julia Juditški 14-lapseline perekond paljulapselistele perekondadele vanemliku aupaiste ordenite üleandmise tseremoonial Kremlis. Foto: Aleksei Nikolski, Scanpix/Sputnik

Venemaa president Vladimir Putin andis rahvusvahelise lastekaitsepäeva eelõhtul seitset või enamat last kasvatavate suurperede vanematele üle vanemliku aupaiste ordenid. Alljärgnevalt on toodud välja president Putini kõne ordenite üleandmise tseremoonial Moskvas, Kremlis.

On tõeline rõõm tervitada teid siin Kremlis rahvusvahelise lastekaitse päeva eelõhtul, et anda selle tseremoonia raames üle vanemliku aupaiste ordenid.

Siin saalis on täna palju tõesti õnnelikke inimesi. Koos oma lastega avastate maailma iga päev uuesti – te tunnete uhkust oma laste saavutuste üle, näete oma pingutuste vilju oma laste vooruste kasvamises ja annete teostumises ning kindlasti teete kõik võimaliku, et aidata neil kasvada ausateks ja kombekateks inimesteks, meie riigi väärikateks kodanikeks.

Loomulikult ei tähenda suur perekond üksnes õnnelikkust – selle osaks on ka suur töö ja vastutus. See tähendab tööd ilma vaheaegade ja vabade nädalavahetusteta. Teie lapsed, nende vajadused, mured ja huvid on alati teie esmaseks prioriteediks.

Selle õilsa ja helde elutee olete te valinud kuulates oma südame häält ning ma näen, et teie vanemlik armastus on tõesti piiritu. See sirutab alati lastele käe, olgu lapsed teie enda võsukesed või lapsendatud. Niisugused perekonnad nagu teil – suured ja täis heldet vanemlikku armastust – kehastavad sajandite pikkust perekondliku empaatia ja lahkuse traditsiooni ning näitavad eeskujuga, et mitte miski ei saa takistada südame soovi tegutseda ülesehitavas vaimus ja teha head. Teie perekonnad on justkui majakad paljudele inimestele, kes mõtisklevad selle üle, milline tee oma elus valida.

Niisugused perekonnad nagu teil – suured ja täis heldet vanemlikku armastust – kehastavad sajandite pikkust perekondliku empaatia ja lahkuse traditsiooni ning näitavad eeskujuga, et mitte miski ei saa takistada südame soovi tegutseda ülesehitavas vaimus ja teha head. Teie perekonnad on justkui majakad paljudele inimestele, kes mõtisklevad selle üle, milline tee oma elus valida.

Laste eest hoolitsemine ning nende võimete teostumiseks eelduste loomine on üks peamisi asju, mis paneb inimesed, perekonnad ja kogu ühiskonna edasi pürgima. Viimastel aastatel on meie maal tehtud palju selleks, et toetada emadust ning laste saamist ja kasvatamist. Ja meil on ka head tulemused – meil on üha enam perekondi, kus kasvab kaks või rohkem last ning aina enam on ka kasulaste või lapsendatud lastega perekondi.

Loomulikult püüame jätkuvalt teha kõik võimaliku selleks, et tagada lastega perekondadele väärikad elamistingimused, just nagu ka selleks, et vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsed saaksid kasvada perekondade rüpes. Tahan rõhutada, et regionaalsel ja kohalikul võimutasandil on võimalik selleks palju ära teha. Kohalike omavalitsuste ametnikud peavad märkama suurte perekondade raskusi. Peame olema nende probleemidest teadlikud, peame neid mõistma ning pakkuma nende ületamiseks abi. See kehtib kõigi oluliste argiste probleemide suhtes, kaasa arvatud eluasemeprobleemide suhtes. Probleemidele on alati võimalik leida lahendus, kui võtame neid tõsiselt ja püüame tõesti aidata.

Head sõbrad! Läbi teie tahan ma tänada kõiki suuri perekondi meie maal. Soovin teile kõigile palju tervist ja õitsengut.

Tänan teid tähelepanu eest!

* * *

Tseremoonia lõpus:

Veel kord, lubage ma õnnitlen teid kõiki. Ja ma tahan lisada veel ühe asja.

See pole mulle esimene niisugune tseremoonia. Kuid mulle pakub alati suurt rõõmu, et need tseremooniad toovad kohale sedavõrd palju häid inimesi. See headus ripub sõna otseses mõttes õhus, olles vaata et käegakatsutav ja väga selgelt tunnetatav. Pole vähimatki kahtlust, et olete saavutanud elus sedavõrd ilusaid tulemusi, kuna teie südames elab niivõrd hea vaim.

Andku Jumal teile head tervist, rohkelt õnne ja õnnelikkust!

Tõlkis Varro Vooglaid

Varro Vooglaid: lasterikkuse ideaali au sisse tõstmine on rahvastikukriisi ületamise eeldusena väga oluline

Lasterikkuse ideaali au sisse tõstmine ja lasterikaste perekondade vanemate ühiskondlik tunnustamine on rahvastikukriisi ületamise seisukohast äärmiselt oluline. Lootus, et rahvastikukriisi on võimalik ületada pelgalt sotsiaaltoetuste suurendamise teel, on naiivne, sest see ei ole piisav loomaks eeldusi inimestes valmisoleku kujunemiseks võtta vastu rohkem lapsi ning pühenduda nende üleskasvatamisele.

Muutuma peab väärtusruum, milles elame. Väärtusruumi kujunemine sõltub aga olulises osas ka avaliku võimu poolt edastatavatest sõnumitest ning seatud prioriteetidest. Ükski abiraha ei kompenseeri seda, kui lasterikkuse ideaal ei ole auväärne ning kui paljulapselisi perekondi vaadatakse ühiskonnas mitte tunnustuse ja tänu, vaid põlguse või kaastundega justkui asotsiaale või puudega inimesi.

Eelnevat silmas pidades on kahetsusväärne, et Eesti poliitiline juhtkond ei tõsta pea kunagi lasterikkuse ideaali esile – just nagu ei tõsteta esile ka elukestva ja truu abielu ideaali, mis on paljulapselisuse eelduseks –, rääkimata selle tegemisest niisugusel tasemel, kus lasterikkust kui sellist peetaks riiklike teenetemärkidega tunnustamise vääriliseks. Pigem näeme vastupidist – näiteks abikaasade ühisdeklaratsiooni äranullimisega karistati rahaliselt suurperesid, selle asemel, et luua neile tunnustusena soodustusi.

Sammudes, mis tuleks lasterikkuse ja selle eelduseks olevate ideaalide au sisse tõstmiseks astuda, ei ole midagi keerulist, ent kuivõrd need pole domineeriva liberaalse, hedonistliku ja egalitaristliku ideoloogiaga kooskõlas, siis jäetakse need võimulolijate poolt astumata. Nii saame Eestis "euroopalike väärtuste" loosungi all edaspidigi näha linnatänavatel ja teleekraanidel "Erinevus rikastab!" stiilis riiklikult rahastatud kampaaniaid seksuaalse lodevuse ja seksuaalidentiteedi hälvete propageerimsieks, ent kindlasti mitte elukestva abielu, truuduse, kõlbelise puhtuse ja lasterikkuse esiletõstmiseks.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbLzVU-pURU