PRESSITEADE

Tallinn, 10. mai 2013

Petitsioon perekonna institutsiooni kaitseks kogus ligi 38 000 inimese toetuse

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames on tänaseks kogutud petitsioonile perekonna institutsiooni kaitseks 37 854 allkirja.

Petitsiooniga liitunud kümned tuhanded inimesed väljendasid seeläbi selget seisukohta, et loomulik perekond on mehe ja naise ühendusel rajanev fundamentaalne ühiskondlik institutsioon, mida ei tohi ideoloogilistest moevooludest ja radikaalselt meelestatud vähemuste nõudmistest lähtudes kergekäeliselt ümber kirjutada.

Sihtasutuse juhataja Varro Vooglaid selgitab, et Eesti Vabariigis austatakse iga inimese õigust elada oma elu endale meelepärasel viisil, ent kellelgi ei ole õigust nõuda, et ühiskond ütleks tema eluviisi heakskiitmiseks lahti meie esivanemailt päritud ning meie kultuurilise ja rahvusliku identiteedi keskmes olevaist üldinimlikest kõlbelistest veendumustest.

“Tõsiasi, et meie vastu suunatud laimukampaaniast ja rünnakutest hoolimata toetas petitsiooni ligi neli korda rohkem inimesi kui algselt loodetud 10 000, räägib iseenda eest. Ma ei tea, kas üldse on kunagi ühegi seadusemuudatuse poolt või vastu kodanikualgatuse korras Riigikogule nii palju allkirju esitatud. Seepärast on mul siiralt hea meel, et meil on õnnestunud rajada tõeline rahvalik liikumine perekonna ja pereväärtuste kaitseks. Tänan kõiki neid väga paljusid häid inimesi, kes on sellele oma olulise panusega kaasa aidanud.”

Vooglaid ei nõustu väitega, nagu oleks nn kooseluseaduse vastuvõtmine vajalik end homoseksuaalsena määratlevate inimeste õiguste tagamiseks. “See propagandistlik väide – nagu ka paljude teised homoaktivistide esitatavad väiteid – ei vasta vähimalgi määral tõele. On avalik saladus, et kõiki juriidilisi küsimusi, millele homoaktivistid osundavad, on võimalik lahendada ilma, et selleks tuleks minna ühiskonna aluseks olevate perekonna ja abielu institutsioonide tähenduse kallale.”

“Kõigil inimestel on Eesti Vabariigis täielik ja võrdne õigus abielluda ja luua perekond. Seevastu ei ole kellelgi õigust nõuda perekonna ja abielu institutsioonide tähenduse radikaalset ümberdefineerimist nii, et nende alla mahuks ka mitmesugune seksuaalselt hälbiv käitumine.”

“Nagu ka Justiitsministeerium on tunnistanud, on teisteski riikides püüdnud homoaktivistid nn kooseluseadust läbi suruda paljuski selleks, et saada homoseksuaalsele eluviisile ühiskondlikku tunnustust ja muuta seeläbi kultuuri aluseks olevaid kõlbelisi hoiakuid. Aga võimu juures olevad inimesed peaks endale aru andma, et neil ei ole mingit mandaati sellisel viisil rahva kõlblustundega manipuleerida. Vastupidi, võimulolijad kui rahva teenrid peaks lähtuma rahva tõekspidamistest.

“Riigil on eriline, põhiseaduslik kohustus kaitsta perekonda kui ühiskonna alust just põhjusel, et selle keskmes on inimeste vastastikused kohustused seonduvalt laste saamise ja kasvatamisega. Sellisena – ja ainult sellisena – on perekonna institutsioon sõna otseses mõttes ühe rahva ja kultuuri järjepidevuse tagatis.”

Vooglaid kutsub poliitikuid ja kogu rahvast mõtlema sellele, et meie ühiskonnas on võtnud maad tõsine kõlbeline kriis, mille üheks kõige teravamatest väljendustest on ka perekonnakriis.

“Me oleme niigi sügavas perekonnakriisis, mille tulemusena ei ole meil juba ammu sündinud rahva järjepidevuse tagamiseks piisavalt lapsi. Oleks hullumeelne ning rahvuslikus ja kultuurilises mõttes lausa suitsidaalne perekonna institutsiooni ja selle aluseks olevaid kõlbelisi põhimõtteid veelgi lagundada. Vastupidi, peaksime võrratult rohkem pingutama, et taastada meie kultuuri aluseks olevat kõlbelist terviklikkust ja sellele rajanevat perekonnakultuuri – vastasel korral ootab meie kultuuri ja rahvast päris kindlasti hääbumine.”

Sihtasutuse asutajate hulka kuuluv ja seda juhtiv Vooglaid võtab kampaania kokku väljendades heameelt, et Eesti Vabariigis on veel piisavalt austust sõnavabaduse vastu, mis võimaldab traditsiooniliste tõekspidamiste kaitseks välja astuda.

“Homoaktivistide poolt meie vastu politseile esitatud alusetud vaenu õhutamise süüdistused on selgeks kinnituseks, et nende meelest ei peakski meil olema õigust oma seisukohti väljendada. Nii uskumatu kui see ka ei näi, on nende arvates seisukoha väljendamine, et homoseksuaalne käitumine on ebamoraalne või et perekond moodustub mehest ja naisest, ühiskondliku vaenu õhutamine ehk tegu, mille eest peaks inimesi karistama.”

“Ma usun, et paljud inimesed mõistavad, et homoaktivistide poolt nendega mittenõustujaile õiguskaitseorganite kallaleässitamine räägib rohkem nende endi kui kellegi teise kohta. Me näeme väga selgelt, et tegemist ei ole sugugi nii sallivate inimestega, nagu nad end avalikkusele esitlevad, vaid inimestega, kes nõuavad sallivust üksnes teistelt, mitte iseendalt.”

“Seejuures ei tähenda sallivus seda, et peaksime oma tõekspidamistest lahti ütlema. Meie kampaania sõnum on selles osas otse vastupidine: me ei pea oma tõekspidamistest loobuma ja neid varjama ega kavatsegi seda teha. Me oleme vabad kodanikud ning ei nõustu sellega, et ükski häälekas ja meie kultuurile võõrastest ideoloogilistest ambitsioonidest lähtuv vähemusgrupp hakkab meile dikteerima, millistest põhimõtetest lähtudes meie rahva ja kultuuri saatust kujundada.”

Kõik kogutud allkirjad antakse Eesti Vabariigi Riigikogule üle teisipäeval, 14. mail kell 13.00. Täpsemat informatsiooni allkirjade üleandmise kohta saab Riigikogu pressitalitusest.

Petitsioon jääb avatuks ka pärast allkirjade Riigikogule üleandmist ning sellega saab ka edaspidi liituda aadressil http://saptk.ee/petitsioon