Peaprokurör Andres Parmas ja KAPO peadirektor Arnold Sinisalu. Kollaaž: Objektiiv

35% inimestest usub, et prokuratuur ja KAPO ajastasid Porto Franco skandaali avalikustamise päevale enne abielureferendumit selleks, et seda nurjata, 52% peab seda aga kas pigem või üldse mitte tõenäoliseks, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi kiiruuringust.

Uuringule vastanutelt küsiti, kui tõenäoliseks peavad nad erinevaid versioone sellest, miks toimus prokuratuuri ja kaitsepolitsei operatsioon Porto Franco arendusega seoses 12. jaanuaril.

Sel päeval teatasid prokuratuur ja kaitsepolitsei, et Porto Franco arendusega seoses on esitatud korruptsioonikahtlustus viiele isikule ja Keskerakonnale. Selle tõttu astus 13. jaanuaril ametist tagasi peaminister Jüri Ratas ning lagunes Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus. Samal päeval lükati riigikogus tagasi abieluteemalise rahvahääletuse korraldamise eelnõu.

Antud selgituse järel paluti inimestel hinnata skaalal 1-4, kui tõenäoliseks nad peavad meedias ja sotsiaalmeedias esitatud väiteid operatsiooni ajastamise kohta. Esiteks paluti hinnata riigi peaprokuröri Andres Parmase poolt välja toodud versiooni: "Antud kuupäeval olid kõik kahtlustatavad Eestis ning oli oluline, et kinnipidamised toimuksid samaaegselt." Seda peab väga või pigem tõenäoliseks 59%, pigem mitte või üldse mitte tõenäoliseks 24% ning 16% ütles "Ei oska öelda".

Järgmisena paluti hinnata mitmete EKRE liikmete väljendatud versiooni: "Avalikustamise kuupäeva valik oli uurimisorganite sekkumine poliitikasse, et nurjata päev hiljem toimunud abielureferendumi."Seda peab väga või pigem tõenäoliseks 35%, pigem mitte või üldse mitte tõenäoliseks 52% ning 13% ütles "Ei oska öelda".

Veel küsiti inimestelt, mis oli nende arvates Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse lagunemise peamine põhjus, 48% arvates oli selleks EKRE käitumine, 23% arvates Keskerakonna korruptsioonikahtlustus, 17% arvates abieluteemaline rahvahääletus ning 4% arvas, et see oli mõni muu põhjus. 8% vastas "Ei oska öelda".

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 27. – 28. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat.Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%.

Toimetas Jaanus Vogelberg