Ajast ja arust: Okupatsioonide Muuseum muudetakse Merilin Piipuu juhtimisel Vabamuks. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Rahvuslaste Tallinna Klubi (RTK) toetab Okupatsioonide muuseumi nime säilitamist ning leiab, et seda Vabamuks või ükskõik milleks muuks muutes aidatakse kaasa rahva ajaloolise mälu kustutamisele. Sellekohase avalduse tegi RTK 13. aprillil oma korralisel koosolekul.

"Toetame Okupatsioonide Muuseumi nime säilitamist praegusel kujul. Oleme vastu selle vähimalegi muutmisele, kuna see muutmine soodustaks ajaloomälu kustutamist," öeldakse kõnealuses avalduses.

Mälu olulisust rõhutatakse ka avalduse lõpulauses: "Oleme veendunud, et rahvatarkus "kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta" on igikestev ja kehtib ka eesti rahva puhul."

Mälukustutusteemalise avalduse poolt olid peaaegu kõik RTK aprillikuisel koosolekul osalenud klubiliikmed. Vastuhääli polnud, erapooletuks jäi vaid üks klubiliige. Avalduse teksti saab lugeda RTK kodulehelt www.rahvuslasteklubi.org.

Rahvuslaste Tallinna Klubi on Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi koondav kodanikuühendus. Klubi pooldab Eesti riikliku iseseisvuse ja Eesti rahvusriikluse taastamist. (Põhjus: alates 1. maist 2004, s.t liitumisest Euroopa Liiduga pole Eesti enam iseseisev, kuna ülimuslik on siin Euroopa Liidu õigus, mitte aga Eesti seadused; Nõukogude Liidu ülemvõimu ajal Eestisse saabunud kolonistide ebaloomulikult suure osakaalu tõttu ei vasta Eesti ka rahvusriigi määratlusele.)

"Mõlema eesmärgi saavutamine on seda kergem, mida rohkem on haritud ja tegusaid inimesi. Selliste inimeste lisandumise nimel Rahvuslaste Tallinna Klubi tegutsebki, harides igakülgselt nii oma liikmeid kui ka teisi inimesi," öeldakse RTK kodulehel alajaotuses "Põhimõtted".

RTK korraldab alates 2009. aasta suvest rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole ning annab alates 2011. aastast välja üleriiklikku, igakuiselt ilmuvat ajalehte "Rahvuslik Teataja". Lisaks on RTK viinud läbi pikette ja kõnekoosolekuid ning – otsedemokraatia edendamiseks ja rahvaalgatuse taastamiseks Eesti põhiseaduses – rahvaalgatusmarsse. 2014. aastast korraldab RTK oma liikmeile igal aastal kiirmalemeistrivõistlusi. Liikmeid on RTK-l poolesaja ringis.

Tõnu Kalvet