Pilt: BigStockPhoto

Rootsi päevalehes Nya Dagbladet avaldati septembri keskel ülevaade ühe mõjukama USA julgeolekuvaldkonna mõttekoja lekkinud raporti kokkuvõttest, milles kirjutatakse ette, kuidas tekitada Ukrainas sõda, Euroopas energiakriis ja selle tulemusena Euroopa Liidu majandusele ots peale teha. Rand Corporationi sõnul on tegemist võltsinguga.

Rand Corporationi enda poolt võltsinguks kuulutatud raporti kommenteeritud kokkuvõtte (executive summary), mis kannab käesoleva aasta 25. jaanuari kuupäeva, Nya Dagbladeti poolt koostatud lühiülevaade on järgmine:

  • Kõnealuse raporti puhul paistab olevat tegemist mõttekoja Rand Corporationi erakordse lekkega. Raportis antakse üksikasjalik ülevaade, kuidas Ameerika Ühendriigid tekitasid Euroopas energiakriisi. Rand Corporation on muude asjade hulgas organisatsioon, mis aitas külma sõja ajal kujundada Ameerika Ühendriikide välis- ja julgeolekupoliitikat.
  • Jaanuaris valminud dokumendis tunnistatakse, et Ukraina agressiivne välispoliitika, mida riik viis enne konflikti ellu, tõukab Venemaa Ukrainat sõjaliselt ründama. Ukraina sõja tegelik eesmärk on sundida Euroopat kehtestama Venemaa suhtes sanktsioonid. Kõnealused sanktsioonid olid valmistatud ette juba enne Ukraina sõda.
  • Raportis nähakse Ukraina sõja ja Venemaa vastaste sanktsioonide tulemusel ette Euroopa Liidu majanduse "vältimatut kokkukukkumist" ja autorid rõõmustavad, lisaks muudele asjadele, et üheksa miljardi dollari eest varasid voolab tagasi Ameerika Ühendriikidesse ning Euroopa haritud noored on sunnitud emigreeruma USAsse. 
  • Raportis kirjeldatud lähenemise peamine eesmärk on Euroopa lõhestamine – eriti Saksamaa ja Venemaa tülli ajamine – ja mõjukate poliitiliste ametite andmine kasulikele idiootidele, kes tõkestavad Venemaa energiakandjate jõudmise Euroopa Liitu.  

Rand Corporationis töötab 1850 inimest ja selle aastane eelarve on 350 miljonit dollarit (359M€). Selle ametlik eesmärk on "uuringute ja analüüsi kaudu parandada poliitikaid ning otsuste tegemist". Mõttekoda on peamiselt seotud USA kaitseministeeriumiga ja on pälvinud oma külma sõja aegse sõjaliste ja muude strateegiate arendamisega üpris kurja kuulsuse.   

Lekkinud dokumendi esimese peatüki pealkiri kõlab: "Nõrgestades Saksamaad, tugevdades Ameerika Ühendriike" ja selles osutatakse, et Ameerika majandusliku taseme, "eriti pangasüsteemi", säilitamiseks on "hädavajalik" väliste ressursside sissevool.

"Ainult Euroopa riigid, mida seovad Euroopa Liidu ja NATO lepingud, suudavad seda meile [USAle] pakkuda ilma, et sellega kaasneksid meie jaoks märgatavad sõjalised ja poliitilised kulutused," leitakse raportis. 

RANDi sõnul on selle peamiseks takistuseks Saksamaa üha kasvav sõltumatus. Osutatakse, et Brexit andis Saksamaale suurema vabaduse ja tegi Ameerika Ühendriikide jaoks keerulisemaks Euroopa valitsuste otsuste mõjutamise.

Sellise strateegia kehtestamise üheks peamiseks võtmeks on Saksamaa ja Venemaa, nagu ka Prantsusmaa, koostöö hävitamine, mida raportis nähakse suurima poliitilise ning majandusliku ohuna Ameerika Ühendriikidele.  

"Kui [koostöö Venemaaga] jätkub, siis selline stsenaarium muudab Euroopa Ameerika Ühendriikidele nii poliitiliseks kui majanduslikuks konkurendiks," kuulutatakse dokumendis.

Ainus lahendus: "Mõlemad pooled tuleb Ukrainas sõtta tõmmata."

Sellise poliitilise ohu kõrvaldamise strateegilises plaanis, milles keskendutakse peamiselt Saksamaa majanduse hävitamisele, nähakse ette: "Venemaa [energiakandjate] tarnete peatamine võib luua süsteemse kriisi, mis oleks Saksamaa majanduse jaoks hävitava mõjuga ning mõjutaks omakorda tervet Euroopa Liitu. Võtmeküsimuseks selles strateegias on Euroopa riikide sõtta vedamine.

"Ainus viis, kuidas tagada Saksamaa loobumine Venemaa energiakandjatest, on mõlema poole kiskumine sõjalisse konflikti Ukrainas. Meie jätkuv tegevus selles riigis toob vältimatult kaasa Venemaa sõjalise vastulöögi. Venemaa ei jäta sõjalise vastuseta Ukraina armee massiivset survet Donetski Rahvavabariigile. See teeb võimalikuks Venemaa kujutamise agressorina ja selle järel kogu ettevalmistatud sanktsioonidepaketi kehtestamise," jätkatakse raportis.

Rohelised parteid sunnivad Saksamaa "lõksu langema"

Rohelised parteid on raporti sõnul eriliselt hõlpsasti manipuleeritavad aitama kaasa Ameerika imperialismi eesmärkidele.

"Saksamaa lõksu langemise eelduseks on roheliste parteide ja Euroopa ideoloogiate domineeriv roll. Saksamaa keskkonnaliikumine on väga dogmaatiline, isegi fanaatiline, mis teeb väga lihtsaks panna nad eirama majanduslikke argumente." Kirjeldatud poliitikute näiteks tuuakse raportis Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ja kliimaminister Robert Habeck, kes mõlemad kuuluvad Rohelisse parteisse.  

"Nende iseloomuomadused ja puudulik professionaalsus annavad põhjuse eeldada, et nad ei suuda õigel ajal oma vigasid teadvustada. Selle tõttu piisab kui kujundada kiirkorras välja [Vladimir] Putini agressiooni meediakujund, mille tulemusel muutuvad rohelised innukaks ja karmiks sanktsioonide toetajaks ehk nõndanimetatud "sõjaparteiks". See teeb võimalikuks ilma takistusteta sanktsioonide kehtestamise," kirjeldatakse Randi analüüsis tulevasi Euroopa sündmuseid.

Ideaalolukorras peatub kogu energiakandjate import

Raporti autorite sõnul saavad Saksamaa ja Venemaa suhted niivõrd kahjustada, et normaalset läbikäimist pole võimalik hiljem taastada. 

"Venemaa energiakandjate impordi vähendamisel – ideaaljuhul täielikul peatamisel – on Saksamaa tööstuse jaoks hävitavad tagajärjed. Kuna märgatav osa maagaasist on vaja eraldada talviseks kütteperioodiks, suurendab see tööstuste jaoks gaasipuudust veelgi. Kui tööstused suletakse, põhjustab see tootmises komponentide ja varuosade puuduse, logistikaahelate murdumise, millele järgneb doominoefekt."

Raportis nähakase võimaliku ja soovitava lõppeesmärgina Euroopa majanduse totaalset kokkukukkumist. 

"See mitte ainult ei anna Saksamaa majandusele hävitava löögi, vaid lõppeks kukub vältimatu tagajärjena kokku terve Euroopa Liidu majandus," kuulutatakse raportis ette turma tervele Euroopa Liidule.

Raportis osutatakse, et kuna peale Euroopa Liidu majanduse kokkuvarisemist on USA ettevõtetel maailmaturul vähem konkurente, neil on logistilised eelised ja Euroopast voolab kapital välja, siis see kõik võib USA majandust turgutada hinnanguliselt 7–9 triljoni dollariga. Plusspoolel rõhutatakse lisaks, et haritud Euroopa noored on sunnitud emigreeruma Ameerika Ühendriikidesse. 

Rand: dokument on võltsing

14. septembril üllitas Rand pressiteate, milles nimetab raportit võltsinguks:

Väidetav Randi lekkinud raport kummalise USA "Saksamaa nõrgestamise" vandenõu kohta on võltsing.

Mõeldes selle võltsdokumendi võimalikele algallikatele, soovitame teil lugeda, mis asi on "valede tuletõrjevoolik" (firehose of falsehood) nimeline propagandatüüp ja tutvuda Randi ulatusliku uuringuga "tõe kõdunemise" (Truth Decay) valdkonnas. 

Nya Dagbladeti Rand Corporationi raporti ülevaateloole on alla kirjutanud väljaande peatoimetaja ja vastutav väljaandja Markus Andresson.

Toimetas Karol Kallas