Peaminister Jüri Ratas on tuntud küsimustele selgete vastuste andmise vältimise poolest. Seda peetakse isegi tema kui poliitiku nö firmamärgiks.. Foto: Scanpix

Riigikogu infotunnis pärisid rahvuskonservatiivid peaminister Jüri Rataselt selgitust, kuidas tuleb mõista Keskerakonna valimisprogrammis sisalduvat seisukohta "Toetame inimeste põhiõigusi ning vabadust elada koos erinevates peremudelites." Vastusest jäi kõlama, et Ratas ei ole nõus lahterdama peresid õigeteks ja valedeks, ning üleskutse "Ärme hirmuta! See on kõige olulisem."

Allpool on toodud välja ka videosalvestus stenogrammis kajastatud küsimustest ja vastustest.

Väljavõte riigikogu stenogrammist:

13:41 Keskerakonna programm

Aseesimees Enn Eesmaa

Keskerakonna programmi vastu tunneb huvi Jaak Madison, vastab peaminister.

Jaak Madison

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Loomulikult meid huvitab Keskerakonna programm, sest see tõenäoliselt mõjutab kõiki Eesti inimesi ja hea oleks selgitada mõnda punkti, mida te olete lubanud. Nimelt, teie programmis eelseisvatel valimistel seisab: "Toetame inimeste põhiõigusi ning vabadust elada koos erinevates peremudelites." See on väga eufemistlikult kirjutatud ja vajab kindlasti laiemale avalikkusele natukene selgitust. Mida te mõistate täpsemalt vabaduse all elada koos erinevates peremudelites? Kas see on siis riiklikult reguleeritud, tunnustatud, legaliseeritud? Palun seletage meile see täpsemalt lahti, mida te selle all silmas peate, et me saaksime sellest paremini aru! Kas see eelkõige puudutab ka loomulikult samasoolisi abielusid või kooselusid, mida hakatakse siis n-ö heaks kiitma Keskerakonna poolt? Aitäh!

Peaminister Jüri Ratas

Aitäh teile selle küsimuse eest! Ma ei tea, ma vabandan Riigikogu ees, aga mul on tunne, nagu esineks Keskerakonna volikogul. Aga kui te küsite neid küsimusi, siis mina pean vastama. Ma olen selles mõttes teiega täiesti päri, et Keskerakonna platvorm on tehtud väga laiapõhjaliselt. Ja nagu te ütlesite minu meelest õigesti, ta puudutab kõiki Eesti inimesi. Seetõttu me oleme tõesti võtnud selleks põhimõtteks, et mitte kedagi ei jäeta maha ja see 1,3 miljonit, kes siin elab, need on kõik meie inimesed. Seetõttu me oleme öelnud ka, et see tähendab õiglane riik, õiglane riik kõigile.

Nüüd, minu meelest põhiküsimus on tegelikult nende valimiste osas see, kas me läheme edasi Eesti ühiskonnana või tagasi. Ja põhiküsimus on selles, kas me suudame oma inimestele sellist kindlustunnet pakkuda. Ma olen lugenud ka – ma arvan, see oli teie erakonnaliikmete sotsiaalmeedia üks postitus sellesama küsimuse osas –, et te ei saa aru, mis see täpselt tähendab. Ma vastan seda, et ta väga lühidalt tähendab seda, et Keskerakond soovib seda, et Eesti on taas kasvava rahvaarvuga riik. See tähendab tegelikult tugevaid peresid, see tähendab seda, et me anname kindlustunnet, kui peret hakatakse üldse planeerima. See tähendab seda, et näiteks, kui me räägime kodu soetamisest, siis noortele peredele antakse see võimalus, et nad ei pea seda esimest sissemakset ise tegema, et riik seda käendab. Ma olen väga suurt just poolehoidu leidnud väga paljude eakate poolt, kes ütlevad, et lapsi ja lapselapsi tuleb toetada. Kindlasti see tähendab seda, et esimese ja teise lapse toetust tuleb tõsta, see on selge. 60 eurot ei ole meie arvates piisav, tuleb tõsta 100-le eurole. Ja mul on väga hea meel, et me nägime eelmisel aastal, et kolmandaid lapsi Eesti ühiskonnas sündis pool tuhat rohkem kui üle-eelmisel aastal. Aitäh teile!

Aseesimees Enn Eesmaa

Jaak Madison, täpsustav küsimus.

Jaak Madison

Aitäh! Loomulikult on rõõmustav, et peaminister loeb lihtsate parlamendisaadikute postitusi ja loodetavasti võtab neist ka õppust. Me räägime siin peremudelitest, mitte sündivatest lastest. Teatavasti lapsed sünnivad normaalses peremudelis, milleks on ema ja isa ja lapsed. Me räägime siin erinevatest peremudelitest, millest räägite teie oma programmis. Tuletame meelde, et viimasel korral Keskerakond pea üksmeelselt toetas kooseluseaduse tühistamise seaduse eelnõu mitte vastuvõtmist ehk te toetasite kooseluseadust. Nüüd, kuu aega enne valimisi on väga paslik kõikidele inimestele ka teada Keskerakonna positsiooni, et kui te saate uuesti peaministriks ja saate valijatelt mandaadi, kas te toetate kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, millega antakse tunnustus ka samasoolistele paaridele kui normaalsetele peredele, millega nad saavad lapsendada lapsi, kuid teatavasti need perekonnad ei taga Eesti rahvuse säilimist, kasvamist ega normaalset arenemist. Mis on Keskerakonna seisukoht? Aitäh!

Peaminister Jüri Ratas

Jaa, ma väga tänan selle küsimuse eest! Ma veel kord ütlen, nii nagu ütles teie erakonna esimees juba nii kindlas kõneviisis, kes on järgmine peaminister, ma ei tea. Teie ka tahate seda rõhutada. Ma veel kord ütlen, seda otsustab kõrgeim võim Eestis, kes võidab valimised, ja see, kes võidab valimised, kui president teeb talle ettepaneku, peab suutma ka leida sellist ühisosa erinevate erakondade vahel, et moodustada koalitsioon, nii et minu meelest ärme rutta siin ajast ette. Tõsi on see, et ma töötan selle nimel, et Keskerakond need valimised võidaks 16-aastase vaheaja järel.

Nüüd, kui me räägime sellest, tuleme tagasi ikkagi selle põhiteema juurde, ärge viige seda fookust eemale, see Eesti perekonna küsimus. Eestis me näeme täna, et on nii üksikvanemaid, me näeme, et Eestis on kahe vanemaga perekondi, me näeme, et Eestis on kärgperesid jne. Ja mina ei ole nõus mitte mingil juhul niiviisi lahterdama, et Eestis on õiged pered ja siis on valed pered või õiged peremudelid ja valed perekonnad, see ei ole õige. Ma täielikult olen vastu ka sellisele lausele, kui ma ei eksi, siis see kuulub vist Martin Helmele, teie erakonnakaaslasele, fraktsiooni esimehele, kus on öeldud nii, et 27-aastane lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element. Ma olen täielikult sellele vastu, see on minu meelest hirmuäratav, tõmban maha selle lause.  Või et pered kuidagi saame liigitada, et kui seal on nii palju lapsi, siis need on õiged pered. Minu meelest see on väga halb, kui selliseid asju teha ühiskonnas. Kui vastata teie küsimusele, mis te seal oma suure tiraadi lõpus tõite selles rakendusaktide osas, siis ma olen täiesti kindel, et see Riigikogu koosseis seda küsimust ei lahenda ja see jääb XIV koosseisu otsustada. Aitäh teile!

Aseesimees Enn Eesmaa

Martin Helme.

Martin Helme

Aitäh! No küll on kahju, et nii lühikese ajaga te ühisosa otsimisest jõudsite täieliku vastuolemiseni. Aga õige, kõrgeim võim annab mandaadi valimistel, aga enne kui ta mandaadi annab, peab tal olema selge, mille poolt või mille vastu ta annab. Ja sellest lausest Keskerakonna programmis on võimalik väga lihtsalt aru saada, et te toetate samasooliste paaride ametlikku registreerimist kas kooselu või abielu nime all. Ja arvestades tausta, kus Keskerakonna fraktsioon on varasemalt hääletanud kooseluseaduse tühistamise vastu, arvestades tausta, kus teie erakonnakaaslasest haridusminister ei näe probleemi homopropagandas koolides ja lasteaedades, on valijal põhjendatud mure ja meil ka põhjendatud mure. Ehk me siis soovime väga selgelt aru saada. Üksikvanem, muide, ei ole peremudel. Kas siis nende erinevate peremudelite põhiõiguste alla käib samasooliste kooselu riiklik tunnustamine või ei käi? Hästi lihtsat vastust oleks vaja.

Peaminister Jüri Ratas

Aitäh teile! Kui te räägite sellest kooseluseadusest, siis Keskerakonna juhatuse otsus oli, et see jääb iga saadiku otsustada, kuidas ta hääletab selle kooseluseaduse puhul. Nii et nii see ongi. Kui me tuleme nende peremudelite juurde tagasi, siis kindlasti üksikvanem lastega on loomulikult ka peremudel. Ma usun, et me kõik ju soovime seda, et pered oleks võimalikult tugevad, et ei ole lahutusi, et emad või isad ei lahkuks perede juurest, aga kahjuks ka seda me näeme ja seetõttu on tänapäeval ka väga palju kärgperemudeleid.

Nüüd, te ütlesite, et ma liikusin kuidagi ära, et pole sellist ühisosa. Ma tahan öelda seda, et minu meelest teil on nii mõningad mõtted, ma olen leidnud teie programmist, mis on meil olnud juba aastaid või aastakümneid. Ma ei tea, kas te olete nüüd sellest taganenud või mitte, kui te ütlete, et neid erisusi on palju, aga näiteks meie oleme seisnud kogu aeg presidendi otsevalimiste eest. Ma olen isegi lugenud, et teil on see ühes dokumendis sees. Kas see nüüd täna on nii või ei ole, ma ei oska öelda. Nii et mul on palve teile ka. Selles mõttes mul on tunne, Martin Helme, et me oleme saanud sellist üsna head diskussiooni siin pidada. Teeme kõik selleks, et hoida Eesti ühiskonnas seda kindlustunnet. Teeme kõik selleks, et hoida Eesti ühiskonnas sellist sidusust ja solidaarsust. Ärme hirmuta. See on kõige olulisem. Aitäh teile!

Toimetas Varro Vooglaid